Vastgoed Actueel koopsom 2018

Gemiddelde woningprijs hard op weg naar de drie ton

In 2013 kostte een woning in Nederland gemiddeld €213.000, in 2018 moeten kopers al €288.000 op tafel leggen. Dit is een stijging van € 25.000 (ruim 9%) in vergelijking met 2017 en maar liefst € 75.000 (35%) over een periode van vijf jaar. Dit blijkt uit de gegevens die Woningmarktcijfers.nl verzamelde van het Kadaster.

In november kwam de gemiddelde huizenprijs op basis van het Kadaster uit op bijna €298.000. Het lijkt een kwestie van maanden totdat de magische grens van € 300.000 doorbroken zal worden.

8 % minder transacties in 2018

Al vanaf de eerste maanden van 2018 was duidelijk dat de verkoopaantallen geen gelijke tred zouden houden met het topjaar van 2017 toen 241.860 woningen van eigenaar wisselden. De cijfers van december zijn nog niet bekend, maar Woningmarktcijfers verwacht dat het eindresultaat voor 2018 tussen de 222.000 en 223.000 zal uitkomen, wat een daling betekent van een kleine 20.000 transacties, ofwel 8%.

Verschillen per provincie blijven groot

Nu de cijfers van de eerste 11 maanden zijn verwerkt, rijst de vraag of er in 2018 inclusief december überhaupt één provincie zal zijn die een plus kan laten zien. De minimale plus van Zeeland (0,1%) geeft weinig vertrouwen. In Zuid-Holland en Noord-Holland loopt de achterstand in vergelijk met 2017 op tot dik 10%.

Koopsomontwikkeling per provincie

Bij de koopsomontwikkeling zien we een ander beeld, in Zeeland blijft de stijging van de koopsom beperkt tot 3,5%. In Noord-Holland en Flevoland bedraagt de stijging bijna 13%.

Verwachtingen voor 2019

Voor 2019 wordt een verdere stijging van de prijzen verwacht en een lichte afname van het aantal woningtransacties. De hypotheekrente blijft vooralsnog laag, de betaalbaarheid kan niettemin onder druk komen te staan door de sterk gestegen prijzen.

Begin februari 2019 kunnen ook de gegevens van kwartaal 4 van 2018 verwerkt worden zodat dit jaar als geheel te analyseren is.

Lees meer over alle landelijke cijfers, inclusief toelichting en duiding, in de jaarlijkse Vastgoed Gemeentenranking 2018, die verschijnt in Vastgoed editie 1 2019.

Bron: Woningmarktcijfers.nl

Volledig persbericht met meer grafieken