Vastgoed Actueel Bouwkundige keuring

Geschillencommissie voor bouwkundige keuring

Het keurmerk Vakkundig gekeurd heeft een Geschillencommissie ingesteld waar consumenten terechtkunnen als ze een geschil hebben met het bedrijf dat een bouwkundige keuring heeft uitgevoerd. Dit kan echter alleen als het betreffende bedrijf aangesloten is bij het keurmerk.

De Geschillencommissie voor bouwkundig keurders bestaat uit een geschillenrechter, een afgevaardigde van de Consumentenbond en een bouwkundig keurder. Op de website van de Geschillencommissie kan een klacht online worden ingediend.

Meest voorkomende klachten

Roland Knoester, algemeen directeur van Vastgoedpro, de initiatiefnemer van het keurmerk, verwacht dat de meest voorkomende klachten die de commissie gaat behandelen zullen gaan over de kosten van de keuring, schadevergoeding, kwaliteit van de bouwkundige keuring en kosten voor het intrekken van de keuring. De commissie behandelt geen klachten over de aansprakelijkheid voor schade waarbij het geschilbedrag hoger is dan € 10.000. Bij andere onderwerpen mag het bedrag wel hoger zijn dan € 10.000.

Vakkundig gekeurd

De Stichting Nationaal Keurmerk Bouwkundig Keurders brengt het Keurmerk Vakkundig gekeurd uit. De Stichting is opgericht in 2018 door Vastgoedpro, de beroepsvereniging voor Nederlandse Vastgoedprofessionals. Inmiddels werken ongeveer 80 erkende bouwkundige keuringsbedrijven onder het keurmerk. Deze bedrijven zijn aangesloten bij de Stichting Nationaal Keurmerk Bouwkundig Keurders (Stichting NKBK). Alleen keuringsbedrijven die aan de toetsingsvoorwaarden voldoen (bij toetreding en tussentijdse controle), komen in aanmerking voor het keurmerk. Alle aangesloten bedrijven werken met Algemene Consumentenvoorwaarden die zijn opgesteld in samenwerking met de Consumentenbond.

Bron en foto: Vakkundig gekeurd