verkochte woningen

Grootste prijsstijging koopwoningen in 14 jaar

Bestaande koopwoningen waren in augustus 6,0 procent duurder dan in augustus 2015. Dat is de grootste stijging in 14 jaar. Dit blijkt uit het onderzoek naar de prijsontwikkeling van bestaande particuliere koopwoningen in Nederland van CBS en het Kadaster.

Prijzen bestaande koopwoningen augustus

Kanttekening regionale verschillen

Sinds juni 2013 is sprake van een stijgende trend van de woningprijzen. Echter, de prijsstijgingen in grootstedelijke gebieden staan in schril contrast met de cijfers over de meer perifere regio's waar nog altijd krimp heerst. In Zuidwest-Friesland, Noord-Overijssel en Oost-Groningen bijvoorbeeld werd een gemiddelde woning nauwelijks meer waard. De gemiddelde woningwaarden liggen hier nog ver - meer dan 10 procent - onder het niveau van 2008. Zo onderzocht Calcasa nog begin september. Prijsinformatie naar regio en woningtype publiceert CBS eenmaal per kwartaal. De eerstvolgende kwartaaluitkomsten komen op 21 oktober beschikbaar.

Polarisatie stad en land

Voorlopig lijkt de polariserende trend tussen stad en land nog niet te stoppen. Begin september publiceerde CBS nog een onderzoek naar het aantal huishoudens in Nederland. Op 1 januari 2016 telde Nederland ruim 7,7 miljoen huishoudens. Dat waren er 56 duizend meer dan een jaar eerder. Hiervan kwamen er 23 duizend bij in en rond de vier grote steden. De trek naar stedelijke gebieden werkt logischerwijs prijsstijgingen van woningen in de hand, en krimp in de buitengebieden. 

Prijzen 12 procent hoger dan tijdens dal in juni 2013

In augustus 2008 bereikten de woningprijzen een piek. Vervolgens daalden de prijzen tot een dieptepunt in juni 2013. Daarna is er sprake van een stijgende trend. Ten opzichte van de piek zijn de prijzen 12,0 procent lager. Vergeleken met het dal zijn de prijzen juist 12,0 procent hoger. Het gemiddelde prijsniveau van de bestaande koopwoningen is in augustus 2016 even hoog als in juni 2005.

Prijsindex bestaande koopwoningen

Weer meer bestaande koopwoningen verkocht

Het Kadaster bracht afgelopen maandag naar buiten dat het in augustus 19.975 verkochte woningen registreerde. In de eerste acht maanden van 2016 zijn er 132.910 woningen verkocht. Dat is 21,3 procent meer dan in dezelfde periode van 2015.

Bron: CBS