Vastgoed actueel - friendswoningen

'Grote interesse voor friendswoningen in Utrecht'

Er blijkt een ruime interesse te zijn voor het bouwen van zogenaamde friendswoningen in Utrecht, blijkt uit onderzoek onder betrokken partijen bij woningnieuwbouw. De woningen zullen bewoond worden door vriendengroepen zonder juridische relationele binding.

Student&Starter vroeg om naar Amsterdams voorbeeld ook in Utrecht met dergelijke woonvormen te experimenteren, omdat er vraag naar is en omdat het het woningtekort helpt op te lossen.

Het idee kreeg destijds brede steun in de raad, schrijft Stadsblad Utrecht op haar website. Wethouder Diepeveen heeft inmiddels de markt gepeild en constateerde daar ruime interesse. Vermogensbeheerder MN die in Amsterdam 50 van zulke woningen bouwt, ziet duidelijk toegevoegde waarde voor de Utrechtse markt. Doordat de woonlasten worden gedeeld, zijn relatief ruime appartementen snel toegankelijk voor de doelgroep, en dit kan in verhoudingsgewijs dure woningmarkten als de Utrechtse uitkomst bieden.

Realisatie

Verder is woningbelegger Amvest al bezig in de woontoren aan de van Sijpesteinkade drie friendswoningen te realiseren. Ook de voor de Utrechtse woningmarkt belangrijke ontwikkelaar AM, ook betrokken bij het Amsterdamse project, staat positief tegenover het concept. Woningcorporaties mogen de woonvorm alleen in de vrije sector toepassen, niet in de sociale. Corporatie Mitros heeft in haar woontoren 'de Verkenner' in Kanaleneiland reeds vriendenwoningen gerealiseerd. In veel gevallen kunnen reguliere appartementen voor het friendsconcept worden gebruikt en later ook weer gemakkelijk voor andere woonvormen worden ingezet.

Bron: Stadsblad Utrecht