Vastgoed actueel - zorgplicht

Henk Nijboer (PvdA): advies over aflossingsvrije hypotheek is zorgplicht

Advies over het (versneld) aflossen op aflossingsvrije hypotheken moet volgens Tweede Kamerlid Henk Nijboer hoofdzakelijk gratis gebeuren. De financieel specialist van de PvdA-fractie deelt zijn visie met am:web. Een tijdelijke terugkeer van de provisie als vergoeding van de advieskosten ziet Nijboer totaal niet zitten.

In het interview geeft Nijboer aan blij te zijn met de campagne die de Nederlandse Vereniging van Banken maandag aftrapte om het versneld aflossen op aflossingsvrije hypotheken te versnellen. “Zeker, want door aflossingsvrije hypotheken dreigen heel veel mensen in de problemen te komen”, aldus Nijboer “(…) Het is belangrijk dat consumenten zich daarbij laten helpen en dat financieel dienstverleners daarbij dienstbaar zijn.”

Al voor betaald

Gevraagd naar de bekostiging van het daarvoor benodigde advies geeft hete PvdA-Kamerlid aan dat hier wat hem betreft al door de consument voor betaald is. “Ik denk dat het schetsen van opties in de basis hoort bij de zorgplicht van de adviseur”, aldus Nijboer. “Die is daar ook bij het afsluiten van de hypotheek voor betaald. Als er uiteindelijk een nieuwe hypotheek wordt gesloten, bijvoorbeeld bij een andere bank, kan ik me voorstellen dat de consument daar wel een vergoeding voor betaalt.”

Provisie 

Met een tijdelijke terugkeer van de provisie, zoals bepleit door Jurjen Oosterbaan Martinius, heeft Nijboer helemaal niets op. “Ik ben daar absoluut op tegen. Provisie is niet in het belang van de consument. Bovendien is die uitzonderingsregeling daar niet voor bedoeld. Deze geldt alleen bij acute betalingsproblemen in specifieke situaties. In vrijwel alle andere gevallen is provisie gewoon verboden en dat geldt ook voor een voorzienbare restschuld.”

Bron: amweb