Huizenprijs sinds dieptepunt crisis gemiddeld 20% gestegen

De gemiddelde woningprijs lag in oktober 20% boven het absolute dieptepunt van de crisis in 2013. Dat rekent Woningmarktcijfers.nl uit aan de hand van Kadasterdata. In oktober werd gemiddeld € 247.700 voor een bestaande koopwoning betaald. De koopsom kwam daarmee 2,3% lager uit dan een maand eerder, maar 4,2% hoger dan in oktober vorig jaar.

5% verwijderd van recordprijzen 2008

In augustus 2008 werden de hoogste transactieprijzen van woningen ooit gemeten: toen werd gemiddeld € 262.000 voor een huis betaald. Momenteel bedraagt het verschil met die recordprijzen nog slechts 5,4%. Na tien maanden komt de gemiddelde koopsom in 2016 uit op € 243.100. Dat is 6% boven het niveau van de eerste tien maanden in 2015. Woningmarktcijfers.nl verwacht niet dat dit bedrag de laatste maanden nog veel zal veranderen. 

Noord-Holland en Zeeland koplopers

In alle provincies was sprake van een positieve ontwikkeling. In Noord-Holland en Zeeland ging de koopsom met ongeveer 10% omhoog. In Drenthe en Limburg veranderde de prijs niet. Omdat de koopsom per maand flink kan schommelen, vergelijken we eveneens de ontwikkelingen over tien maanden. Noord-Holland is de enige provincie waar gemiddeld meer dan € 300.000 voor een woning moet worden betaald. In vergelijking met de eerste 10 maanden van 2015 bedraagt de stijging 11,2%. Op de tweede plaats volgt Utrecht met een stijging van 6,7%. In drie provincies (Limburg, Friesland en Groningen) blijft de gemiddelde koopsom onder de € 200.000, de stijging is hier 3 tot 4%. 

Aantal woningtransacties op koers voor topjaar

In oktober werden in Nederland 17.339 woningtransacties geregistreerd. Weliswaar 6,2% meer dan in oktober 2015 maar een forse daling ten opzichte van de afgelopen 4 maanden. De vergelijking over 10 maanden laat een stijging zien van 20,4%. Als deze stijging de komende twee maanden zou aanhouden, dan zou 2016 ruim 215.000 transacties opleveren, maar gezien de laatste daling acht Woningmarktcijfers.nl de kans dat dit zal gebeuren echter niet groot. Alleen een stijging van 8% of hoger zou een historisch topjaar betekenen dat uitstijgt boven het volume van 2006. 

Transacties per provincie

In oktober laten de provincies Noord Holland, Utrecht en Groningen een daling zien variërend van 3,6% tot 7,2% in vergelijking met oktober 2015. In Zeeland en Flevoland stijgt het aantal transacties met 24,5 respectievelijk 30,2%. Maar omdat ook hier de cijfers op maandbasis nogal schommelen, is het beter een vergelijking over een langere periode te maken. Niettemin zien we ook dan dat dezelfde provincies (Noord Holland +13,1%, Utrecht en Groningen +19,5%) lager scoren dan gemiddeld. Grootste stijger is opnieuw Flevoland met 26,8%, nu gevolgd door Overijssel en Zuid Holland. 

Lees hier het persbericht incl. alle tabellen

Uitgebreide woningmarktrapporten Q3 beschikbaar

De koopsomcijfers van Woningmarktcijfers.nl zijn gebaseerd op de absolute koopsom cijfers van het Kadaster. CBS en het Kadaster publiceren veelal op basis van de PBK index. Woningmarktcijfers.nl is een onderdeel van Pasgoed BV, dat onderzoek doet en adviezen geeft aan overheden en marktpartijen m.b.t. de ontwikkelingen in de woningmarkt. Elk kwartaal wordt van elke gemeente, regio en provincie een actueel woningmarktrapport geproduceerd dat via de website is te bestellen als los rapport of abonnement.