Vastgoed actueel - huurcomissie

Huurcommissie niet opengesteld voor huurders vrije sector

Een voorstel van de SP, GroenLinks en de PvdA om de Huurcommissie open te stellen voor huurders in de vrije sector kreeg 30 januari niet genoeg steun in de Tweede Kamer. Huurders in de vrije sector kunnen niet naar de Huurcommissie met een geschil over onderhoud of te hoge servicekosten.

Dinsdag werd het voorstel van SP, GroenLinks en de PvdA in de Tweede Kamer besproken. Denk, FvD, PvdD en 50PLUS steunden het voorstel, dat het desondanks niet haalde. Huurders in de vrije sector kunnen niet naar de Huurcommissie met een geschil over onderhoud of te hoge servicekosten. Huurders in de sociale sector kunnen dat wel. Het gezamenlijke voorstel van de drie oppositiepartijen zou er voor zorgen dat alle huurders hiervoor naar de Huurcommissie kunnen en zou zorgen voor huurprijsbescherming in de vrije sector. Voorstel was namelijk om het puntenstelsel waarmee de maximaal toegestane huurprijs voor een sociale huurwoning wordt berekend, ook voor vrije sector woningen te laten gelden.

Toets aanvangshuur blijft bestaan

Een motie van de VVD om huurders in de vrije sector helemaal de toegang tot de Huurcommissie te ontzeggen om zo de middenhuursector te stimuleren, haalde het ook niet. Vrije sector huurders kunnen namelijk wel in de eerste zes maanden hun huurprijs bij de Huurcommissie laten toetsen. De commissie bekijkt dan of hun huurprijs voor de kwaliteit van de woning niet te hoog is en de woning eigenlijk niet een huur onder de liberalisatiegrens zou moeten hebben. Die optie blijft dus bestaan.

Huurprijstoets leidt in 58 procent van gevallen tot verlaging

Het afgelopen jaar kreeg 58 procent van de vrije sectorhuurders die huurprijs lieten toetsen bij de Huurcommissie te horen dat die te hoog was. Dat leverde ze gemiddeld een huurverlaging van €278,- per maand op. Dat bleek uit onderzoek van de Woonbond. Als bij de toets blijkt dat de kwaliteit van de woning volgens het woningwaarderingsstelsel (WWS) overeenkomt met een maximale huurprijs die lager is dan €710,68 (de liberalisatiegrens) valt de woning niet in de vrije sector en wordt de huurprijs verlaagd naar de maximaal toegestane huur volgens het WWS. Volgens de Woonbond is de ‘toets aanvangshuur’ zoals de procedure heet, onbekend bij veel huurders.

Boven liberalisatiegrens

Huurders wiens maximale huurprijs wel boven de €710,68 blijkt te vallen, kunnen geen huurverlaging afdwingen. Ook niet wanneer de huurprijs volgens het WWS soms wel honderden euro’s lager is dan de feitelijke huurprijs. Dat is de reden waarom de politieke partijen ook huurdersbescherming wilden voor vrije sectorhuurders.

Minister aan zet

De discussie over dit onderwerp is nog niet geheel gesloten. Eerder deze week deed de voorzitter van de Samenwerkingstafel Middenhuur, dhr Van Gijzel, de oproep tot meer consumentenbescherming en regulering in de vrije sector, in zijn eindrapportage ´Middenhuur´. De samenwerkingstafel is in het leven geroepen om te kijken hoe in de vrije sector gestimuleerd kan worden. In maart komt minister Ollongren met een reactie.

Bron: Woonbond