Hypotheekaanvraag zonder werkgeversverklaring bij drie grote banken

Vanaf vandaag is het mogelijk om ook bij ABN AMRO, ING en de Rabobank een hypotheekaanvraag te doen zonder werkgeversverklaring. Dit meldt Mediatic in een persbericht. De Hypotheker en Florius waren hiervoor in 2016 al met een pilot gestart.

Door de toevoeging van deze drie banken wordt de pilot met 75 intermediairs uitgebreid. De deelnemende intermediairs kunnen vanaf nu de aanvraag inzetten onder begeleiding van een digitaal bericht van het UWV, in plaats van met een werkgeversverklaring. Voor de ABN AMRO start deze pilot op 16 maart.

Snel en minder kans op fouten

Op deze manier wordt het aanvragen van een hypotheek voor steeds meer consumenten eenvoudiger gemaakt en wordt de kans op fouten tijdens het aanvraagproces kleiner. Met het initiatief wordt gebruikgemaakt van een digitaal document, waarin loon- en werkgeververleden staat. Dit document kan de burger downloaden via mijnuwv.nl. Voor de 75 deelnemende intermediairs is een rekenbox ontwikkeld waarmee zij geautomatiseerd het toetsinkomen van klanten kunnen bepalen. Ook hun adviessoftwarepakket Adviesbox is speciaal aangepast om met dit toetsinkomen te kunnen rekenen en aanvragen. Bij De Hypotheker was het reeds mogelijk om bij 25 vestigingen een Florius hypotheek aan te vragen met het bericht van UWV. Met de toevoeging van de drie grootbanken kunnen nog meer huizenkopers profiteren van de pilot HANDIG!.

Over pilot HANDIG!

IG&H Consulting heeft het initiatief genomen om samen met marktpartijen het aanvraagproces voor een hypotheek te vereenvoudigen. De pilot ‘HANDIG!’ dient als eerste stap naar een volledig digitaal aanvraagproces van een hypotheek. Deelnemende partijen zijn ABN AMRO, Florius, ING, Rabobank, De Hypotheker, WEW (NHG), UWV, Vereniging Eigen Huis, HDN en Adviesbox. In de pilot kunnen consumenten gebruik maken van persoonlijke gegevens bij de overheid, waarmee een werkgeversverklaring overbodig wordt. De ambitie van HANDIG! is om alle benodigde informatie voor het aanvragen van een hypotheek digitaal bij de bron te verzamelen. In plaats van fysieke documenten, dienen digitale gegevens als input voor het proces. Bij een positief resultaat van de pilot en evaluatie in de loop van 2017, komt de nieuwe standaard (en het proces) ter beschikking aan alle belanghebbenden. Om de beschikbaarheid van deze nieuwe standaard voor alle belanghebbenden te borgen, is HDN vorig jaar opdrachtgever van HANDIG! geworden.

Uitbreiding loonhistorie UWV

Vanaf begin april breidt UWV de loonhistorie op het digitale bericht uit waardoor het aantal consumenten dat gebruik kan maken van dit bericht voor het aanvragen van een hypotheek sterk zal toenemen. De consument kan dit bericht zelf downloaden via mijnuwv.nl. HANDIG! maakt gebruik van het bericht, omdat een werkgeversverklaring vaak niet volledig voldoet aan de eisen van de hypotheekverstrekker en omdat door interpretatie­verschillen het vaak onnodig lang duurt om een hypotheek aan te vragen. Met het digitale bericht van UWV wordt dit voorkomen en kan de consument sneller zekerheid worden geboden.