Vastgoed actueel - hypotheekaanvragen

Hypotheekaanvragen eerste kwartaal 2018 doorbreekt grens van 2017

Opnieuw zijn de eerste drie maanden van het jaar het 'beste'. Het eerste kwartaal van 2018 heeft het stokje overgenomen (+10 procent) van 2017. Met name in januari en februari werden recordaantallen hypotheekaanvragen ingediend, de maand maart van dit jaar moet alleen maart 2017 voor zich dulden. Dit meldt De Hypotheekshop.

Het hoge aantal aanvragen lijkt verklaard te kunnen worden door twee ontwikkelingen. Allereerst verschoof, door de aangepaste en deels verruimde toetsingsregels, een deel van de aanvragen die anders in december zou zijn ingediend naar januari, stelt De Hypotheekshop. Ten tweede zorgde de golf aan renteverhogingen voor een piek eind januari / begin februari, waarbij ook aanvragen versneld zijn ingediend. Wellicht dat dit een verklaring vormt voor de lichte daling van het aantal aanvragen in de maand maart.

Hoog aantal aanvragen

Met ongeveer 100.000 hypotheekaanvragen via HDN neemt het afgelopen kwartaal ook de tweede positie in op de lijst van kwartalen met het hoogste aantal hypotheekaanvragen, gemeten vanaf 2011. Daarop doen van oudsher tweede en vierde kwartalen het goed: dat zijn meestal de pieken in een hypotheekseizoen. De kwartalen in de top vijf kennen daarnaast bijna allemaal een bijkomende oorzaak voor het hoge aantal aanvragen: in de meeste gevallen ging het, net als in het net geëindigde kwartaal, om een stijging van de hypotheekrente. Daarnaast is een aankomende aanpassing van de leennormen vaak een belangrijke factor.

Afname gemiddelde hypotheekbedrag

In maart was wederom een toename zichtbaar van oversluitingen en verhogingen. Veel mensen willen voordat de hypotheekrente gaat stijgen nog even snel hun huidige renteperiode openbreken, laat De Hypotheekshop weten. Daarnaast zien we zowel een groei in tweede hypotheken als in onderhandse verhogingen. Deze worden vaak gebruikt om de woning aan te passen, nu verhuizen door krapte op de woningmarkt soms lastig is geworden. Maart liet een stijging zien van het percentage hypotheken tot €100.000 en - tegen de trend in - een daling in het aandeel hypotheken van meer dan €300.000. Hierdoor zakte het gemiddelde hypotheekbedrag naar €238.000.

Bron: De Hypotheekshop