Vastgoed actueel - hypotheekschuld

Hypotheekschuld groeit naar €702 miljard onder Nederlandse huishoudens

De totale uitstaande hypotheekschuld van huishoudens is in het derde kwartaal van 2018 met €1 miljard gestegen tot €702 miljard. Per saldo nemen huishoudens meer hypotheek op dan dat ze aflossen. Het is voor het zevende kwartaal op rij dat de hypotheekschuld toenam. Wel is het de kleinste toename van die zeven kwartalen. Dat meldt het CBS.

De Nederlandse hypotheekschuld groeit al vier jaar. Begin 2014 stond er €672,5 miljard aan woninghypotheken uit. Met uitzondering van een dipje in het laatste kwartaal van 2016, nam die schuld steeds toe, tot €702 miljard in het derde kwartaal van 2018, dat schrijft am:web. 

Schuldquote

Afgezet tegen het bruto binnenlands product (bbp) is overigens sprake van een daling van de hypotheekschuld. In 2012 lag de schuldquote (hypotheekschuld gedeeld door het bbp) op 105 procent. Vorig kwartaal was dat nog 92 procent.

In 2013 losten huishoudens nog meer af dan dat ze opnamen. Veel huizen stonden toen onder water en de verruimde schenkingsvrijstelling zorgde voor een extra stimulans. Bovendien werden er dat jaar relatief weinig huizen verkocht. Daarna trok het aantal verkochte koopwoningen weer aan en nam de gemiddelde verkoopprijs van huizen toe.

Hypotheekschuld

In het derde kwartaal van 2018 nam de hypotheekschuld bij banken met circa €6 miljard toe, terwijl die bij overige financiële intermediairs ongeveer €7 miljard afnam door aflossingen. Beleggingsinstellingen, verzekeraars en pensioenfondsen verstrekten per saldo ongeveer €2 miljard aan hypotheken. Aan het eind van het derde kwartaal stond 62,3 procent van de hypotheken uit bij banken en 14,6 procent bij verzekeraars, pensioenfondsen en beleggers.

Bron: am:web