Vastgoed actueel - renteontwikkelingen

Hypotheekshop: 'Rust keert even terug op kapitaalmarkt'

Het is erg rustig gebleven met de rente op de kapitaalmarkt. De onverwachte stijging die de week ervoor was ingezet, met name doordat bleek dat de ECB nadenkt over stopzetting van het stimuleringsprogramma later dit jaar, zette niet verder door.

In 2017 steeg de kapitaalmarktrente in totaal al vijf keer eerder naar het huidige niveau, om even zo vaak weer te dalen. De verwachting voor 2018 van veel experts blijft een lichte toename van de rente, dit laat de Hypotheekshop weten.

Opgelopen rente

Het gevolg van de verhoogde tarieven was de opgelopen rente op de kapitaalmarkt. Het viel op dat het daarbij in veel gevallen ging om een minimale verhoging. ABN Amro en dochters Florius en MoneYou verhoogden de rentetarieven daarentegen fors, met name op de lange duren voor aflosvormen als aflossingsvrij en spaarhypotheken. Ook Delta Lloyd, dat per 1 februari aanstaande stopt met het aanbieden van nieuwe hypotheken omdat het opgaat in NN, verhoogde de rente wat meer. Verder waren er renteverlagingen van aanbieders die al enige tijd hun tarieven niet hadden aangepast. De komende week zullen waarschijnlijk nog geldverstrekkers als Syntrus, Obvion en Aegon, die over het algemeen wat minder snel inspelen op wijzigingen van de kapitaalmarktrente, hun tarieven verhogen.

Genoegen nemen met rente

Gezien de grote concurrentie tussen geldverstrekkers, de komst van enkele nieuwe aanbieders in de komende maanden, efficiëntere processen en de voorspelling dat het aantal woningverkopen in 2018 afneemt (NVM: -5 procent/-8 procent), zou de stijging van de rente het komend jaar wel eens mede beperkt kunnen blijven doordat aanbieders genoegen nemen met een lagere rentemarge. Dit gebeurde voor de laatste keer in september/ oktober 2016 (-0,25 procent-punt). De rentemarge, het deel van de rente waaruit de kosten en de winst worden betaald, bedraagt sindsdien gemiddeld ongeveer 1,40 procent-punt (10 jaar rente met NHG minus kapitaalmarkrente).

Bron: De Hypotheekshop