Vastgoed Actueel ING Woonindex

ING Woonindex: verduurzaming moet vooral terugverdiend worden

Het vertrouwen in de woningmarkt is in het tweede kwartaal van 2019 gestabiliseerd. Dat blijkt uit de Woonindex van ING. Verduurzaming moet vooral terugverdiend worden, vinden huiseigenaren.

De WoonIndex komt bij woningbezitters met 100 punten op een even hoge score uit als vorig kwartaal. Dit komt doordat woningeigenaren minder vaak een stijging van de woningprijzen en het aantal huizenverkopen verwacht. Daarnaast zijn woningbezitters optimistischer over hun eigen financiële situatie en verwachten zij minder vaak een stijging van de hypotheekrente.

Meer dan 80% van de woningbezitters denkt zijn huis gemakkelijk te kunnen verkopen. Zo optimistisch is men niet eerder geweest in dit decennium. Huiseigenaren verwachten dat hun woning gemiddeld 3,5 maanden te koop staan.

Te lange terugverdientijd remt verduurzaming

De keuze om de eigen woning te verduurzamen is vaak vooral een financiële kwestie. 60% van de woningbezitters vindt dat investeringen terugverdiend moeten worden. Bij slechts 5% is de financiële component ondergeschikt aan klimaatverbetering. Een te lange terugverdientijd (41%) is daarbij de voornaamste reden om geen geld te besteden aan de verduurzaming van de woning. Ook wachten woningbezitters op ondersteuning vanuit de overheid (20%).

Toch investeert 38% van de woningbezitters al in verduurzaming van hun woning. Woningonderhoud is voor 36% van de bezitters mede aanleiding om dit te doen. Slechts 20% van huizenbezitters praat er vaak over. In 60% van de gevallen gaat het dan over eigen voornemens of uitgevoerde werkzaamheden aan het huis.

Kans voor adviseurs

Hypotheekverstrekkers worden zelden (7%) benaderd met vragen over verduurzaming. Wim Flikweert, manager Wonen bij ING: “Het is opvallend dat financiële adviseurs zo weinig worden ingeschakeld rondom verduurzamingskwesties, terwijl veel mensen financiële redenen als belangrijkste argument aanvoeren om al dan niet te gaan verduurzamen. Zowel de adviseur als de woningbezitter kan hier dus veel winst behalen om informatie te delen en te halen”.

Gehecht aan eigen huis

Woningbezitters zijn volgens het onderzoek gehecht aan hun huis (92%). Het huis is voor veel mensen een belangrijke plek om te delen met familie en vrienden. Verder vinden woningbezitters het belangrijk dat hun huis ook tijdens vakanties bewoond is, al dan niet gratis. Ze hebben dan bij voorkeur familie (81%) of vrienden (50%) in hun huis zitten.

Redenen om hun huis eventueel te verhuren zijn voor woningbezitters wat bijverdienen (52%), hulp of opvang familieleden (34%) of inbraakpreventie (17%). 22% van de woningbezitters en 31% van de starters zou (ook) willen verhuren aan huurders met goede recensies op online platformen zoals Airbnb.

Voor het onderzoek zijn 1.052 personen ondervraagd, waarvan 697 koopwoningbezitters en 355 personen wonend in een huurwoning met koopplannen binnen nu en 2 jaar.

Bron: ING