Studentenhuisvesting-Vastgoed-actueel

Investeren in studentenhuizen lucratief, zeker in Eindhoven

Investeringen in studentenhuisvesting hebben vorig jaar een groei doorgemaakt van bijna 30 procent, zo blijkt uit onderzoek van Cushman & Wakefield. In Nederland kunnen beleggers het beste kiezen voor licht- en studentenstad Eindhoven.

Op veel plekken in Nederland is er een kwalitatieve mismatch tussen vraag en aanbod van studentenhuisvesting. Zo is er in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht nog steeds een tekort aan kwalitatief goede studentenhuisvesting en is de vraag naar zelfstandige studenteneenheden hoog in steden zoals Delft, Groningen, Eindhoven en Maastricht. Dit blijkt uit het nieuwste beleggingsrapport Student Accommodation Guide van Cushman & Wakefield.

Nederland in Top 20 van internationale studenten

Nederland telt circa 662.000 fulltime studenten, waarvan meer dan de helft uitwonend is. De voorraad van studentenkamers in Nederland telt ongeveer 365.000 studentenkamers met een huur variërend van €60 tot €250 per week. Naast het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Italië en Spanje staat ook Nederland in de top 20 bestemmingen voor internationale studenten die in het buitenland gaan studeren.

Huurprijzen

De gemiddelde huurprijzen voor studentenkamers zijn in het studiejaar 2016-2017 licht gestegen ten opzichte van het studiejaar 2015-2016, terwijl in 2016-2017 de gemiddelde huurprijzen voor zelfstandige woonruimten voor studenten licht gedaald zijn, zo blijkt uit de Landelijk Monitor Studentenhuisvesting van 2017. Per stad zijn er aanzienlijke verschillen in huurprijzen, waarbij de huurprijzen in Amsterdam de gemiddelde huurprijzen met €31 per m2 het hoogst zijn.

Eindhoven heeft weinig in de ontwikkelingspijplijn

In de steden Amsterdam, Utrecht en Rotterdam is een ontwikkelingspijplijn van respectievelijk circa 4.600, 4.200 en 1.500 eenheden tot en met 2021. Dit betreft zowel complexen voor studentenhuisvesting als woningen voor young professionals. In Eindhoven zit verbazingwekkend weinig in de pijplijn, zo blijkt het nationaal onderzoeksrapport ‘Student housing in the Netherlands: A market on the move’, van vastgoedadviseur Savills. Uit deze Student Housing Ranking voor beleggers blijkt dat de discrepantie tussen vraag en aanbod de komende jaren het grootste zal zijn in Eindhoven. Daarmee is de lichtstad de meest aantrekkelijke stad om te investeren.

Top 7 studentensteden

De ranking is tot stand gekomen door de (toekomstige) vraag en het (toekomstige) aanbod te beoordelen op een viertal elementen: de verandering van de pijplijn, het actuele en het toekomstige tekort per student en de pijplijn in relatie tot het aantal studenten. Een krappere markt, met een hoge vraag en beperkt (nieuw) aanbod biedt kansen voor beleggers in deze steden. De top 7 bestaat volledig uit universiteitssteden. Vooral hier zullen de studentenaantallen verder gaan toenemen, waardoor ook de druk op de studentenhuisvestingsmarkt verder toeneemt.

Top10 Studentensteden om in te investeren

Rendementsverschillen woningen - studentenhuisvesting lopen terug

Bas Wilberts, Head of Alternative Investments bij Savills: “Beleggers zien de markt voor studentenhuisvesting steeds vaker als een aanvulling op hun bestaande portefeuille. Hierdoor zijn de investeringsvolumes in de afgelopen jaren vervijfvoudigd tot € 500 miljoen in 2017 en wordt het verschil tussen de netto aanvangsrendementen van traditionele woningen en studentenhuisvesting steeds kleiner. Het jaar 2017 stond in het teken van de opstart van vele nieuwbouwontwikkelingen, welke de komende jaren op de markt zullen komen. Hierdoor wordt in 2018 en 2019 wederom een fors beleggingsvolume verwacht.”

Europese trend

Nederland volgt hiermee een trend die in heel Europa zichtbaar is. Vorig jaar is er in Europa in 2017 voor circa €13,6 miljard geïnvesteerd in studentenhuisvesting, een toename van 29% ten opzichte van het jaar ervoor. Dit blijkt uit het nieuwste beleggingsrapport Student Accommodation Guide van Cushman & Wakefield.

43 procent volwassenen is hoger opgeleid

Als gevolg van demografische verschuivingen, de wereldwijde vermogensverdeling, stijgt de vraag naar hoogopgeleiden nog steeds in hoog tempo. Hierdoor neemt niet alleen het aantal studenten sterk toe; in de OESO-landen is inmiddels 43 procent van alle 25 tot 34-jarigen hoger opgeleid. Ook worden onderwijsinstellingen steeds internationaler.

Volwassen beleggingscategorie

Deze ontwikkelingen hebben er inmiddels toe geleid dat de ontwikkeling van en investering in studentenhuisvesting een volwassen beleggingscategorie zijn geworden. De aanhoudende vraag en de stabiliteit van dit product hebben er alleen al in de afgelopen 18 maanden toe geleid dat een groot aantal internationale beleggers in dit segment is gestapt, waaronder Brookfield, GIC, Allianz, BVK en Harrison Street.

Particuliere initiatieven

Traditioneel wordt de Nederlandse markt voor studentenhuisvesting gedomineerd door non-profit organisaties zoals DUWO en SSH. Beperkende wetgeving heeft de entree van particuliere initiatieven lang tegengehouden, maar de laatste jaren zijn er creatieve initiatieven en concepten ontwikkeld waarmee marktpartijen een belangrijke portefeuille hebben kunnen opbouwen. Voorbeelden hiervan zijn ontwikkelaars zoals The Student Hotel, Camelot Europe, Xior, IC Netherlands en Greystar.

Download hier het hele rapport van Cushman & Wakefield

Download hier het hele rapport van Savils