Vastgoed actueel - woningmarktcijfers

Jonge kopers bezitten grootste aandeel woningen in Flevoland

Het aantal jonge kopers is in 2017 toegenomen, het marktaandeel neemt de afgelopen jaren echter geleidelijk af. De leeftijdsklasse 25-34 is met ruim 86.000 kopers de grootste groep en is goed voor een marktaandeel van iets meer dan 35 procent. Procentueel gezien neemt de groep de laatste jaren wel iets in omvang af, net als de groep kopers t/m 24 jaar. Alle overige leeftijdsgroepen groeien niet alleen in absolute aantallen, maar ook procentueel gezien. Dit blijkt uit onderzoek van Woningmarktcijfers.nl op basis van data van het Kadaster.

Koopsom per leeftijd

De jongste groep kopers betaalt in 2017 gemiddeld €190.000 voor een koopwoning. De leeftijdscategorie 35-44 betaalt met €310.000 de hoogst gemiddelde koopprijs, ruim 6 procent meer dan in 2016. Alle overige groepen betaalden voor hun woning ongeveer 8 procent meer in vergelijking met 2016. 

Jonge kopers per provincie

Het aandeel jongere kopers (t/m 34 jaar) is het kleinst in Drenthe. 38,9 procent van de kopers valt in deze leeftijdsklasse. In Flevoland ligt dit percentage bijna 10 procent hoger. 

Starters en doorstromers

Van alle kopers in 2017 kan 55 procent worden aangemerkt als een starter. In 2012 was dit percentage nog 68 procent. De laatste is het aantal doorstromers fors toegenomen, hetgeen dat voor extra dynamiek in de woningmarkt heeft gezorgd. 

Bron: Woningmarktcijfers.nl