Vastgoed actueel - gasloos bouwen

Kabinet: 'Nieuwbouwwoningen zo snel mogelijk 'gasloos' opleveren'

Het kabinet wil zo snel mogelijk, het liefst nog dit jaar, voor elkaar krijgen dat nieuwe woningen niet meer op het gasnet worden aangesloten. Dit was al het plan, maar het huidige kabinet vindt dat dat nog wel wat sneller kan verlopen dan de uitgetrokken vier jaar.

In het regeerakkoord hebben VVD, CDA, D66 en ChristenUnie al afgesproken dat de verplichte gasaansluiting in deze kabinetsperiode moet verdwijnen, laat NOS weten. De coalitie wil vandaag regelen dat nieuwbouwoningen nog dit jaar zonder gasaansluiting worden gebouwd. De partijen vinden het dan ook onlogisch om tijdens de verdere kabinetsperiode nog huizen te bouwen met een voorziening waar ongeveer iedereen vanaf wil. Op deze manier wordt het klimaat gespaard en kan Groningen worden ontzien, laat RTLZ weten. 

Als gemeenten bijvoorbeeld vinden dat de kosten van alternatieven te hoog zijn en de kopers te veel op kosten worden gejaagd, mogen ze van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie alsnog een verzoek doen om een nieuwbouwwijk op het gasnet aan te sluiten. GroenLinks is het daar echter niet mee eens en vindt dat er geen uitzonderingen gemaakt moeten kunnen worden. Zij willen zo snel mogelijk een volledige overgang van gas naar duurzame energie.

Verschillende vormen 'gasloos' wonen

Elektriciteit: Met een warmtepomp kan een huis volledig worden verwarmd op elektriciteit. Ook koken gebeurt elektrisch. Een warmtepomp lijkt op een 'gewone' cv-ketel, maar werkt anders. De pomp gebruikt warmte uit de bodem, het grondwater of de lucht om water te verwarmen.

Stadsverwarming: Als een woning is aangesloten op een warmtenet komt er warm water van een warmtebron uit de buurt. In de meeste gevallen gaat het om restwarmte, zoals van een nabijgelegen fabriek. Maar het kan ook biomassa zijn, als er bijvoorbeeld houtsnippers worden verbrand om warmte op te wekken. Hoe duurzaam een warmtenet is, hangt van de warmtebron af.

Biogas: Dit werkt hetzelfde als aardgas, alleen is de bron van biogas duurzaam. Het gas ontstaat bij de vergisting van mest of gft-afval. Er is niet veel biogas beschikbaar in Nederland, dus in particuliere woningen komt het niet vaak voor. Ook was er in het verleden regelmatig kritiek op biogas, omdat sommige biovergisters niet alleen mest gebruiken, maar ook bijproducten als maïs.

In de Tweede Kamer wordt ook gesproken over het plan om de aansluitplicht op gas die nu nog in de wet staat te vervangen door een warmterecht. De regeringscoalitie heeft dat plan, waarbij de warmte dus ook op andere manieren kan worden geregeld, ook in het regeerakkoord opgenomen.

Een woordvoerder van Bouwend Nederland wijst erop dat een gasaansluiting nu nog opeisbaar is. "Als je een wijk aanlegt en één bewoner wil een gasaansluiting, dan moet die aansluiting er komen. "Hij denkt dat pas als het nieuwe plan erdoor is, het aantal gasloze woningen "een grote vlucht" zal nemen.

Bron: NOS en RTLZ