Vastgoed Actueel appartementen

Kabinet wil inkomensgrens sociale huurwoning aanpassen

De inkomensgrens voor sociale huur (nu 38.000 euro) wil het kabinet laten afhangen van de samenstelling van het huishouden. Dit moet gezinnen met lage middeninkomens soelaas bieden. Dat staat in een Kamerbrief van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Met een hogere inkomensgrens voor meerpersoonshuishoudens komen gezinnen met lage middeninkomens wel in aanmerking voor een sociale huurwoning, zo redeneert het kabinet.

De koepel van woningorganisaties Aedes en de Woonbond noemen het zorgelijk dat de inkomensgrens voor eenpersoonshuishoudens juist verlaagd wordt, waardoor zij moeilijker in aanmerking komen voor een sociale huurwoning. ‘Ook deze groep huishoudens heeft veel problemen bij het vinden van een woning. Anderzijds zouden we – gelet op de koopkrachtverschillen – ook graag zien dat er onderscheid wordt gemaakt tussen twee-, drie- en meerpersoonshuishoudens.’

De wereld op zijn kop

In het voorstel wordt meegewogen dat de doelgroep niet groter mag worden, geven Aedes en de Woonbond aan. ‘Dat is wat ons betreft echt de wereld op zijn kop: het woningmarktbeleid moet worden gebaseerd op daadwerkelijke slaagkansen van huishoudens, niet op een papieren werkelijkheid.’

Noodknop middenhuur in de maak

Zoals al eerder aangekondigd werkt het kabinet voor het vergroten van het aanbod van huurwoningen in het middensegment aan een ‘noodknop middenhuur’. Hiermee kunnen gemeenten in regio’s met excessieve huurprijzen de aanvangshuurprijs van een vrije sectorhuurwoning maximeren op basis van een percentage van de WOZ-waarde.

‘Nauwelijks extra ruimte’

Aedes en de Woonbond zijn niet tevreden en vinden dat gemeenten, woningcorporaties en huurdersorganisaties nauwelijks extra ruimte krijgen om samen tot oplossingen voor hun eigen regio te komen.
‘In sommige regio's is dringend behoefte aan meer middeldure huurwoningen, in andere moet vooral de samenstelling van de wijken verbeterd worden.’

Bron: RijksoverheidNu.nlAedes