Vastgoed actueel - klimaatakkoord

Klimaatakkoord: dit gaat er veranderen op de woningmarkt

De komende jaren moeten grote stappen genomen worden om huizen van het gas af te krijgen. De belangrijkste maatregelen: honderdduizenden huizen per jaar moeten van het gas af en zo veel mogelijk nieuwbouwwoningen moeten worden opgeleverd zonder gasaansluiting. Dat schrijft RTL Z. 

Net als in het regeerakkoord is afgesproken, moeten er tot 2021 jaarlijks 30.000 tot 50.000 woningen van het gasnet losgekoppeld worden, staat in het akkoord te lezen. Vanaf 2021 worden er dat ongeveer 50.000 per jaar en vanaf 2030 zelfs jaarlijks 200.000.

In dat tempo is in 2050 geen enkel gebouw in Nederland meer verbonden aan het gasnet. "Een enorme transformatie die betrekking heeft op alle 8 miljoen gebouwen waaronder woonhuizen, kantoren, winkelcentra, scholen en zorgcentra", staat in het akkoord.

Energiebelasting

Om dat te bereiken, stellen de onderhandelaars voor dat de gasbelasting de komende jaren in ieder geval met 5,5 cent per kubieke meter omhoog moet. De elektriciteitsbelasting daalt juist met 2,7 cent per kilowattuur. Beide komen bovenop de al in het regeerakkoord voorgestelde wijzigingen: een stijging van de gasbelasting met 3 cent per m3 en een daling van de elektriciteitsbelasting van 0,7 cent per kwH.

Gasbelasting

Uiteindelijk zouden die bedragen nog hoger kunnen worden. Dat moet ervoor zorgen dat het financieel aantrekkelijker wordt voor consumenten en bedrijven om hun huizen de isoleren en duurzaam te verwarmen. Door de energiebelastingvermindering te verhogen wordt er daarnaast voor gezorgd dat dat ook zal gelden voor mensen met een lager inkomen.

Lening verduurzamen

Ook op andere manieren moeten mensen gestimuleerd worden snel hun woning te verduurzamen. Eerder al maakte voorzitter Diederik Samsom bekend dat leningen voor verduurzaming niet meer aan personen gekoppeld moeten worden, maar aan de woning - zogenaamde gebouwgebonden financiering. De looptijd van een lening wordt daarbij 30 jaar en gaat over van bewoner op bewoner. Als u uw huis verkoopt, speelt u de lening dus door aan de volgende bewoner.

Wijken

Als een huis getaxeerd wordt, moet daar standaard een kostenplaatje aan worden gekoppeld: wat kost het om dit huis te verduurzamen? Isolatiemogelijkheden en financiering daarvoor moeten standaard worden aangeboden als mensen vanaf 2021 een huis kopen. Maken niet genoeg mensen daar gebruik van, dan kan ertoe over worden gegaan om hier een verplichte maatregel van te maken vanaf 2030. 

Ook op wijkniveau kan ervoor gekozen worden de norm 'al dan niet verplichtend' te maken voor bewoners die weigeren mee te gaan. Veel verduurzaming zal op wijkniveau plaatsvinden, en niet op individueel niveau, verwacht de sectortafel.

Nieuwbouwwoningen

Nieuwbouwwoningen moeten het nog sneller zonder gasaansluiting stellen. Op dit moment wordt ongeveer 55 procent van alle nieuwbouwwoningen zonder gasaansluiting opgeleverd. Voor 2021 moet dat 75 procent van alle woningen worden. Voor woningen die al in aanbouw zijn, is het 'wenselijk' dat de gasaansluiting alsnog wordt weggehaald, om latere kosten te voorkomen, staat in het akkoord.

Woningcorporaties moeten het voortouw gaan nemen in de energietransitie, is verder afgesproken. Daarvoor worden ze wel gecompenseerd: de door hen gehate verhuurdersheffing, een heffing die verhuurders met meer dan tien woningen betalen over de WOZ-waarde van hun huizen, wordt uiteindelijk gehalveerd.

Wie dat gaat betalen is nog niet duidelijk. Over de kosten van bijvoorbeeld het gasloos maken van huizen of het halveren van de verhuurdersheffing, wordt in de bijdrage niet gesproken. Een deel van de kosten die de energiemaatschappijen maken zou kunnen worden doorberekend in de tarieven.

Met minister Wiebes van Economische Zaken, die het hele hoofdlijnenakkoord overhandigd heeft gekregen, werd eerder afgesproken dat de politiek de politiek-financiële keuzes maakt.

Bron: RTL Z