Vastgoed Actueel Koopwoningen CBS januari

Koopwoningen bijna 9 procent duurder in januari

Bestaande koopwoningen waren in januari 8,7 procent duurder dan in januari 2018. De prijsstijging is iets groter dan in december 2018. Dit blijkt uit het onderzoek naar de prijsontwikkeling van bestaande particuliere koopwoningen in Nederland van het CBS en het Kadaster.

De gemiddelde verkoopprijs voor een bestaande woning is in januari voor het eerst door de grens van 300.000 euro gebroken. Gemiddeld werd een huis in de eerste maand van het jaar voor 302.157 euro van de hand gedaan.

Stijgende trend prijzen koopwoningen

Na een piek in augustus 2008 daalden de prijzen van koopwoningen en in juni 2013 werd een dieptepunt bereikt. Sindsdien is er sprake van een stijgende trend. In mei 2018 was de prijsindex bestaande koopwoningen voor het eerst hoger dan het recordniveau in augustus 2008. In januari 2019 bereikte de index het hoogste niveau ooit.

Vergeleken met het dal in juni 2013 lagen de prijzen in januari 2019 bijna 36 procent hoger. Ten opzichte van de vorige piek in augustus 2008 waren de koophuizen in januari 6,5 procent duurder.

Minder bestaande koopwoningen verkocht in januari

De stijgende prijzen gingen gepaard met een daling van het aantal huizen dat van eigenaar wisselde. Het Kadaster maakte bekend dat het in januari 15.125 verkochte woningen registreerde. Dat is bijna 6 procent minder dan in januari 2018.

Vertrouwen in woningmarkt blijft stabiel

Het vertrouwen van Nederlanders in de woningmarkt blijft volgens Vereniging Eigen Huis stabiel. In januari komt de Eigen Huis Marktindicator, net als in december, uit op een waarde van 101. Daarmee staat de indicator nog net boven de neutraalwaarde van 100.

Ondanks de net positieve score in januari geeft bijna de helft van de Nederlanders aan het een ongunstig moment te vinden om een huis te kopen. Belangrijkste argumenten blijven dat koopwoningen slecht betaalbaar zijn en dat de keuze in koopwoningen beperkt is. Slechts 16 procent van de Nederlanders vindt het op dit moment een gunstig moment om een woning te kopen.

Men verwacht niet dat de situatie om te kopen dit jaar verbetert, 49 procent denkt zelfs dat de situatie verder verslechtert en 77 procent denkt dat de koopprijzen van de woningen blijven stijgen.

Aantal verhuizingen voor het eerst in 5 jaar gedaald

Deze kentering blijkt ook uit de CBS-cijfers over het aantal verhuizingen in 2018. Vorig jaar verhuisden 1,79 miljoen Nederlanders, dat is 5 procent minder dan in 2017. Daarmee komt een einde aan de opwaartse trend die werd ingezet in 2014. Vooral mensen jonger dan 50 verhuisden minder. Ondanks de daling verhuisden in 2018 nog relatief veel mensen vergeleken met de voorgaande 10 jaar. Alleen in 2016 en 2017 wisselden meer mensen van woning.

Lees verder onder de video

 

 

Alleen 65-plussers verhuisden meer

In vrijwel alle leeftijdsgroepen vertoonde het aantal verhuizingen in de periode 2012–2017 een stijgende lijn. De 17- tot 22-jarigen vormden een uitzondering hierop en wisselden juist minder van woning. In 2017 begonnen ook de 22- tot 30-jarigen minder te verhuizen en in 2018 volgden alle andere leeftijdsgroepen, behalve de 65-plussers. De daling was het sterkst bij mensen van 30 tot 50 jaar. Twintigers verhuizen nog steeds het meest.

De cijfers van het CBS in dit bericht zijn voorlopig en kunnen worden bijgesteld.

Bekijk meer cijfers over verhuizen in 2018 en over koopwoningen op de website van het CBS.

 

Bron: CBS, VEH