Vastgoed actueel - Amsterdam

Koopwoningmarkt in Amsterdam aan het vergrijzen

De koopwoningmarkt is aan het vergrijzen in Amsterdam, dit meldt Cobouw. Het aantal Amsterdamse 60-plussers met een koopwoning is in 10 jaar tijd toegenomen van 13 naar 19 procent. Deze cijfers heeft het ING Economisch Bureau bekend gemaakt.
 
Op dit moment is de gehele Amsterdamse bevolking aan het vergrijzen, maar in vergelijking met de koopwoningbezitters gaat dit een stuk langzamer. De gehele Amsterdamse bevolking is in tien jaar tijds slechts toegenomen van 16 naar 19 procent. 

Krapte woningmarkt

Een van de redenen van de vergrijzing van de Amsterdamse woningmarkt is dat de woningmarkt een stuk krapper is dan tien jaar terug. In gemeenten als Haarlem, Amstelveen, Weesp of Naarden-Bussum staan nu zo’n 60 procent minder woningen te koop dan toen, terwijl toen toch ook geen sprake was van een ruime woningmarkt. Jongeren kunnen daardoor niet toetreden op de markt, en ouderen kunnen niet weg.
Zestigplussers bezitten groter deel van woningen. Bron: ING Economisch Bureau

Zestigplussers bezitten groter deel van woningen. Bron: ING Economisch Bureau, OIS

Stijgende prijzen

Prijzen in gemeenten rondom Amsterdam zijn hard gestegen, soms zelfs harder dan in Amsterdam zelf. Zo ligt de vraagprijs voor een vierkante meter woonruimte in Amstelveen nu gemiddeld 37 procent hoger dan eind 2008 (3.100 euro toen, 4.300 euro nu). In Amsterdam is dit 29 procent (3.700 euro toen, 4.700 euro nu). “De krapte in deze gemeenten heeft een remmend effect op het aantal Amsterdamse verkopen. Amsterdamse woningbezitters verhuizen er namelijk graag naar toe, bijvoorbeeld na de komst van één of meerdere kinderen. Ze zullen hun Amsterdamse woning echter pas te koop zetten, nadat ze een nieuwe woning hebben gevonden”, aldus de ING-economen.

Laagste aantal verkopen

De krapte op de huizenmarkt in Amsterdam wordt versterkt doordat woningcorporaties in 2017 minder dan duizend woningen verkochten aan particulieren, stelt Cobouw. Dat is het laagste aantal in vijftien jaar tijd. Vlak vóór de crisis verkochten corporaties aanzienlijk meer woningen. Deze corporatieverkopen zorgden destijds vooral aan de onderkant van de koopmarkt voor meer aanbod, waar bijvoorbeeld starters gebruik van konden maken. Het bouwen van koopwoningen is sinds de invoering van de Woningwet geen kernactiviteit meer voor corporaties.

Bron: Cobouw