Kosten rentemiddeling aan banden

Geldverstrekkers mogen huiseigenaren die de rente van hun hypotheek willen middelen, niet méér kosten in rekening brengen dan het werkelijk geleden nadeel.

Dat is het streven van demissionair staatssecretaris Eric Wiebes (VVD) van Financiën. Vooralsnog zijn kredietverleners volgens Wiebes terecht van mening dat de wettelijke regels en een Leidraad over vervroegd aflossen van de AFM niet gelden in het geval van rentemiddeling, aangezien rentemiddeling iets anders is dan vervroegd aflossen.

Vervroegde aflossing

Bij vervroegde aflossing mogen hypotheekverstrekkers een vergoeding vragen. Deze is sinds 14 juli 2016 gemaximeerd tot het werkelijk geleden financiële nadeel. Voor rentemiddeling betaalt de klant vaak meer.

Tegenstrijdige berichten

De AFM heeft nogal tegenstrijdige informatie verstrekt over de toelaatbare hoogte van de kosten bij rentemiddeling en oversluiten. De website van de AFM meldt dat de beperking tot het daadwerkelijk nadeel niet geldt, maar een woordvoerder van de AFM heeft verklaard dat de maximering wél geldt.

Onderzoek

Vaststaat dat de AFM nu, vooruitlopend op aanpassing van de regelgeving, gaat kijken naar de vergoeding die kredietverstrekkers in rekening brengen bij rentemiddeling. Plus welke vergoeding verschuldigd is bij het oversluiten van de rentevaste periode bij dezelfde kredietverstrekker. Als de in rekening gebrachte vergoeding hoger blijkt dan het door de kredietverstrekker werkelijk geleden financiële nadeel, zal de AFM om opheldering vragen.

Bron: Elsevier Weekblad