Leefbaarheid kwetsbare wijken onder druk

De leefbaarheid in veel kwetsbare wijken van Nederlandse steden staat onder druk, meldt het stedennetwerk G32. Belangrijke oorzaken zijn de teruggelopen investeringen in de fysieke leefomgeving en de concentratie van kwetsbare groepen in deze wijken.

Dat de leefbaarheid in veel wijken onder druk staat, zou blijken uit een onderzoek van Plaform31, waarbij is gekeken naar meer dan 130 kwetsbare wijken. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de G32, een netwerk dat inmiddels uit 38 grote steden in Nederland bestaat.

In bijna veertig procent van de kwetsbare wijken is de leefbaarheid sinds 2012 gedaald. Bij ongeveer een derde van de wijken stagneerde de stijgende lijn in de leefbaarheid, concludeert de G32 op basis van het onderzoek. De meer dan 130 onderzochte wijken zijn de afgelopen decennia als aandachts- of prioriteitswijk aangewezen.

Aandacht afgenomen

De aandacht voor de kwetsbare wijken is in de afgelopen jaren afgenomen door, aldus de G32, de economische crisis, een gewijzigd overheidsbeleid en de ingezakte woningmarkt. Ook “de nieuwe Woningwet en de decentralisaties in het sociale domein komen hard aan in kwetsbare wijken”, aldus de G32.

“Woningcorporaties renoveren nog wel sociale huurwoningen, maar bedienen geen starters en middengroepen meer”, stelt het stedennetwerk vast. “Marktpartijen investeren nauwelijks in deze wijken. In veel wijken zijn buurtcentra gesloten en zijn corporaties minder actief op het gebied van leefbaarheid.”

In twaalf wijken is en verdiepend onderzoek gedaan naar de oorzaken van de afnemende leefbaarheid. Daaruit blijkt, meldt de G32, dat in deze wijken concentraties ontstaan van kwetsbare groepen, zoals mensen die leven in armoede of met schulden, vroegtijdige schoolverlaters en mensen uit de maatschappelijke opvang.

Nieuwe mogelijkheden

Nu de economie aantrekt is het tijd om het tij te keren, volgens het netwerk. Ook in de energietransitie ziet het stedennetwerk mogelijkheden om de leefbaarheid in de kwetsbare wijken weer te verbeteren. De G32 meent dat transformatie en functieverandering een belangrijke bijdrage kunnen leveren.

Om de wijken een nieuwe impuls te geven zijn echter meer partijen nodig dan het Rijk, de gemeenten en de corporaties, stelt de G32. Bekeken zou moeten worden hoe commerciële en andere partijen tot investeringen in de betreffende wijken zijn over te halen. 

Bron: architectenweb.nl