Lokale samenwerkingen voor middenhuur

Het rijk ondersteunt gemeenten die het aanbod van middeldure huurwoningen willen vergroten met zogenoemde Samenwerkingstafels, aldus Binnenlands Bestuur. Daar maken wethouders, ontwikkelaars, corporaties en investeerders afspraken over bijvoorbeeld nieuwe woningen, herbestemming en huurprijzen. De lokale tafels krijgen ondersteuning van de voorzitter van de nationale Samenwerkingstafel, Rob van Gijzel.

Centrale rol voor wethouder

De PvdA-bestuurder en tot vorig jaar burgemeester van Eindhoven is door minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) aangesteld om het tekort aan huurwoningen in het middensegment aan te pakken. In gemeenten waar dit een nijpend probleem is, gaat Van Gijzel helpen bij het samenbrengen van de lokale partners die een oplossing kunnen bieden. De wethouder heeft daarin een centrale rol, om draagvlak te creëren op lokaal niveau, zo stelt de minister in een brief waarin hij de Tweede Kamer informeert over de Samenwerkingstafels.

Afsrpaken over locatie en huurprijs

De eerste tafels gaan dit voorjaar van start. De uitkomsten van de overleggen zullen per geval verschillen, stelt Plasterk. “Gezien de lokale verschillen op de woningmarkt zullen de oplossingen om te komen tot een verdere ontwikkeling van het middensegment

uiteenlopen. Het kan bijvoorbeeld gaan om overeenkomsten waarin de locatie, de toekomstige huurprijs en de looptijd van het project zijn vastgelegd, of over afspraken om bestaande voorraad voor middenhuur te (her)bestemmen.” Ter ondersteuning van de lokale tafels is er ook een landelijke Samenwerkingstafel. Daar schuiven naast rijk en gemeenten (VNG) ook de koepels van corporaties, investeerders en bouwers aan.

Geen wetten aanpassen

In zijn brief gaat de minister ook in op het rapport dat het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) onlangs uitbracht over het middensegment van de woningmarkt. Het PBL deed daarin diverse suggesties om te zorgen voor meer middeldure woningen. De minister ziet geen reden om de bestaande regelgeving aan te passen. Hij denkt dat de Samenwerkingstafels kunnen zorgen voor het lokale maatwerk dat nodig is.

Korting op grondprijs

Diverse politieke partijen  stellen voor dat gemeenten een korting geven op de grondprijs aan beleggers en ontwikkelaars die middeldure huurwoningen willen bouwen, zo meldt het FD. Het idee kwam ter sprake tijdens een debat over de huurmarkt gisteren in Nieuwspoort.

Bron: Binnenlands Bestuur