Vastgoed actueel - wwft

Makelaarsland: 'Makelaars vanaf nu ontzorgd door digitaal proces bij Wwft'

Makelaarsland heeft een nieuwe samenwerking gesloten met ComplyNow. Hierdoor geven zij grootschalig invulling aan het naleven van de verplichte poortwachtersrol die de overheid wettelijk heeft opgelegd aan makelaars in de strijd tegen witwassen en financiering van terrorisme.

Afgelopen is de vernieuwde Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) opnieuw besproken in de Tweede Kamer. Op 6 maart aanstaande wordt er gestemd over het wetsvoorstel, de ingediende moties en het ingediende amendement. Met de komst van deze aangescherpte anti- witwasrichtlijn gaat er flink wat veranderen voor de onroerend goed sector. Makelaars krijgen een nog strengere poortwachtersrol: ze zijn verplicht om bij iedere opdracht, volgens een door een onafhankelijke Compliance Officer gestaafd beleid, cliëntenonderzoek uit te voeren bij zowel aan- als verkopende partij. Bij signalen die duiden op het witwassen van geld of financiering van terroristische activiteiten, is de makelaar verplicht dit te melden bij de daarvoor bestemde autoriteiten. 

Digitaal proces

ComplyNow heeft voor makelaars dienstverlening ontwikkeld waardoor de makelaar voor een groot deel ontzorgd wordt in het kader van deze wet. ComplyNow levert Makelaarsland risicobeoordeling op maat en met een door Makelaarsland en ComplyNow strak geautomatiseerd proces wordt naleving gewaarborgd. “Wij zijn erin geslaagd om samen met Makelaarsland een digitaal proces op te tuigen waarmee zij aan de verplichtingen die de Wwft aan de makelaardij oplegt kunnen voldoen”, aldus Daniël Waknine, directeur ComplyNow.

Administratieve rompslomp

“Makelaars zitten helemaal niet te wachten op deze uit Europese richtlijn voortvloeiende poortwachtersrol. Makelaarsland verkoopt jaarlijks duizenden woningen. We willen zeker al onze verkopers en kopers niet opzadelen met administratieve rompslomp. Samen met ComplyNow hebben we een efficiënte, digitale oplossing gevonden. Dit proces speelt zich volledig af achter de schermen, waardoor niemand hier iets van merkt. Met de implementatie zijn we 100 procent Wwft proof”, aldus Jeroen stoop, oprichter en directeur van Makelaarsland.

Deze samenwerking vloeit voort uit de overeenkomst die ComplyNow eerder al sloot met de NVM.