Vastgoed actueel - Jan Latten

'Meer bouwen voor extreem snel groeiende bevolking'

Hoogleraar Jan Latten praat over de demografische groeispurt waar Nederland in terecht is gekomen. Volgens Latten zal de bevolking de komende jaren sneller groeien dan eerder gedacht. Volgens de hoogleraar komt dit mede door teruggevallende bouwcapaciteit en oplopende woningtekorten, tevens wordt de woningvraag komende jaren extra aangejaagd door meer nieuwkomers uit het buitenland. Extra woningen moeten er sneller komen, laat hij op de website van Stadszaken weten.

Latten spreekt zijn zorg uit over het aantal extra immigranten dat een half miljoen inwoners hoger ligt dan eerder gedacht. Dat blijkt uit de nieuwe CBS bevolkingsprognose. Het CBS zet daarmee haar verwachtingen over de bevolkingsgroei in een hogere versnelling. In plaats van 18 miljoen inwoners in 2034 wordt de 18 miljoenste nu drie jaar eerder verwacht. De hoogleraar laat weten dat dit uiteraard ook door werkt in een snellere groei van het aantal huishoudens en de bijbehorende woningvraag. Het gevolg zal zijn dat er minder tijd overblijft om aan de extra woningvraag te voldoen.

Meer bouwen

Na de crisis op de huizenmarkt is de bouw van nieuwe woningen ingestort, vertelt Latten. ''Tweehonderdduizend bouwvakkers lieten de sector achter zich en gingen iets anders doen. De woningvoorraad groeide nog wel maar hield de vraag niet bij. Wachtlijsten in de sociale huur werden langer en de jonge middenklasse bleef langer in de stad. Tegelijkertijd was al uit de bevolkingsprognose van 2014 duidelijk het aantal inwoners tot midden jaren 30 nog zou toenemen tot 18 miljoen. Daarbij zou het aantal huishoudens fors toenemen. Er werd daarom al in 2015 door diverse partijen op gewezen dat er op langere termijn wel eens tot één miljoen extra nieuwbouw woningen nodig zouden zijn''.

De demografische verwachtingen zijn door de realiteit snel ingehaald, vertelt Latten. Brandhaarden in de wereld zorgden vanaf 2015 voor een onverwachte stroom van vluchtelingen naar Europa. Ook Nederland kreeg zijn deel. In 2016 en 2017 alleen al groeide de bevolking met meer dan 200.000, voor het overgrote deel immigranten, waaronder asielmigranten.

Expats

De hoogleraar maakt zich zorgen over het teruglopende aantal asielmigranten, maar het daar tegenover staande oplopende aantal werkenden die uit het buitenland naar Nederland komen. Het gaat beter met Nederland, zo loopt de conjunctuur warm, daalt de werkloosheid en is er een tekort aan vakmensen. Dit is aantrekkelijk voor inwoners uit andere delen van Europa. Ook op middellange termijn zullen immigranten de bevolking sterker aanvullen dan drie jaar geleden nog werd verwacht. Groei door immigranten heeft echter consequenties: in tegenstelling tot baby’s hebben immigranten meteen een eigen woonplek nodig. 

Groei

De woningbouwplannen die worden voorbereid om in 2034 voor 18 miljoen inwoners op zijn minst een kwantitatieve balans te bereiken tussen vraag en aanbod zouden, zo gezien, al in 2031 klaar moeten zijn, anders blijft het tekort bestaan, stelt Latten. Hij laat weten dat de groei na 2031 nog blijft doorzetten. Dit lijkt dan ook niet vreemd, jongvolwassenen krijgen binnen enkele jaren kinderen en binnen enkele decennia kleinkinderen. Dus elke extra immigrant van nu legt alvast een bodem voor extra aanwas in het midden van de eeuw.

Het CBS heeft naar buiten gebracht dat zij denken aan 18,4 miljoen inwoners in 2060. Het verwachte inwonertal ligt dan 0,4 miljoen hoger dan volgens de vorige prognose. Het is nog onzeker of het daar blij zal blijven. Het is vooral afhankelijk van de conjunctuur en de vraag of de geplande miljarden euro’s voor Afrika de vluchtelingen van dat continent kunnen tegenhouden. Het CBS sluit niet uit dat er 19 á 20 miljoen inwoners komen, al wordt die kans door de modellenmakers van het bureau statisch relatief klein geacht.

Bron: Stadszaken