Vastgoed Actueel Woningmarkt Eigen Huis Marktindicator

Meer mensen minder positief over koopwoningmarkt

Sinds maart dit jaar zijn er meer mensen die het een ongunstige tijd vinden om een huis te kopen dan een gunstige. Dit is de uitkomst van een dalende trend die in juli 2016 is ingezet. Toen waren er nog nooit zoveel mensen positief over de koopwoningmarkt (zie grafiek). Sinds die tijd is dat in rap tempo veranderd. 

Score in april 106

In april komt de Eigen Huis Marktindicator, die het vertrouwen in de woningmarkt meet, uit op een score van 106. Dit is een punt lager dan maart, maar nog wel boven de neutraalwaarde van 100. Daarmee is de stemming op de woningmarkt nog positief te noemen.

 

 

Beperkte keuze remt kopers

Toch zijn er nu andere redenen voor een negatieve stemming. Voor de crisis waren de belangrijkste argumenten de economische situatie en inkomens die onder druk stonden. Nu is het belangrijkste argument de beperkte keuze die kopers hebben. Op beide momenten speelden de hoge huizenprijzen een rol. Het op veel plekken opdrogende aanbod is de bottleneck voor het vertrouwen op de woningmarkt.

Ook voor de crisis minder animo om te kopen

Het is niet voor het eerst dat het aantal mensen dat het een ongunstige tijd vindt om een huis te kopen, groter is dan het aantal dat het een gunstige tijd vindt. Sinds het begin van de marktindicator (juni 2004) tot het uitbreken van de crisis was dit ook het geval. In de crisis vonden juist meer mensen het een gunstig moment om te kopen. Met de bekendmaking van het nieuwe woningmarktbeleid in 2012 waren er korte tijd ook meer negatief dan positief gestemde mensen. 

Driemaandelijks voortschrijdend gemiddelde

De Eigen Huis Marktindicator geeft het consumentenvertrouwen weer in een bepaald cijfer, waarbij 100 als neutraalwaarde geldt. Het hier weergegeven cijfer betreft een driemaandelijks voortschrijdend gemiddelde.

Bekijk voor meer duiding en analyse het uitgebreide onderzoeksrapport van OTB

Bron: Vereniging Eigen Huis