Vastgoed Actueel erfpacht

Meer opties voor starters door particulier erfpacht

Een woning kopen, maar niet de grond waar het op staat. Dit is kort door de bocht wat Duokoop, een nieuw initiatief van de Almeerse onderneming DNGB, inhoudt. Met de steun van een aantal Europese pensioenfondsen gaat de onderneming Duokoop op grote schaal in Nederland introduceren. Volgens DNGB is het voor starters een nieuwe manier om hun droomhuis te kopen.

Met Duokoop wordt een woning met een NHG gedekte hypothecaire lening gekocht en wordt de grond onder de woning gekocht door het DNGB fonds. De starter pacht de grond van DNGB Fonds in een eeuwigdurende erfpachtovereenkomst. De starter betaalt een maandelijkse vergoeding aan DNGB Fonds voor het gebruik van de grond, de zogenaamde canon. De canon is aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Woonlasten

Met Duokoop kunnen de netto woonlasten voor de starter significant lager zijn dan bij een traditionele aankoop van een woning (in volledig eigendom) gefinancierd met een hypothecaire lening. De potentiële vermogensopbouw in de woning is echter lager bij Duokoop doordat de grond in bezit is van DNGB Fonds.

Vaste grond quote

Uniek aan Duokoop is dat de canon, los van een jaarlijkse inflatie aanpassing, nimmer kan worden herzien. Bovendien kan de starter op ieder gewenst moment, en op eenduidige wijze, de grond van DNGB Fonds kopen tegen een vaste grond quote (verhouding grondwaarde en marktwaarde woning) vastgesteld bij aanvang van het contract.

Betrokkenen

DNGB, gevestigd in Almere, heeft Duokoop ontwikkeld en is uitvoerder. Stichting DNGB Fonds, namens CS Capital Partners Real Estate Fund (“Fonds”) is het beleggingsfonds dat de grond onder de woning aankoopt en verpacht aan de starter. Dit fonds wordt beheerd door de onder Engels financiëel toezicht staande vermogensbeheerder Cabot Square Capital LLP. Het fonds is opgezet voor gereguleerde Europese pensioenfondsen en overige gekwalificeerde beleggers. Het fonds is EUR 1 miljard groot waarvan onlangs een zogenaamde ‘first close’ heeft plaatsgevonden.

Meer over starters in de special Starters en Senioren van Vastgoed Magazine. Deze negende editie van het magazine komt in de maand november uit.