Meer woningen voor alle woningzoekenden

Tweede Kamer woordvoerder Wonen Albert de Vries wil meer woningen voor alle woningzoekenden.

Albert de Vries is sinds september woordvoerder Wonen voor de PvdA in de Tweede Kamer. Zijn eerste actie was de presentatie van een ambitieus plan om 100.000 tijdelijke woningen te bouwen om de ernstigste woningnood te lenigen.

Uw plan voor tijdelijke woningen heeft succes: er komen nu al 10.000 voor de opvang van vluchtelingen…

“Wat er mis is aan dat plan, is dat deze tijdelijke woningen uitsluitend zijn bedoeld voor vluchtelingen met een status. Ons plan is voor alle groepen. De verdringing is al groot en de wachtlijsten zijn al erg lang. Daarom willen wij geen taakstelling voor gemeenten om zoveel statushouders te huisvesten, zoals nu gebeurt, maar een taakstelling om zoveel nieuwe woningen te realiseren.”

Door kantoren om te bouwen?

“Ja, of door tijdelijke woningen te plaatsen. Kantoren ombouwen is vaak een dure oplossing. Tijdelijke woningen kunnen meestal ook veel sneller gerealiseerd worden.”

Tijdelijke woningen, die worden vanzelf permanente woningen, toch?

“Nee. Naast tijdelijke moeten we ook permanente woningen bouwen. Naarmate er meer mensen kunnen doorstromen naar nieuwe permanente woningen, kunnen tijdelijke woningen worden gedemonteerd voor hergebruik of verkoop aan het buitenland.”

Is het grootste probleem niet juist een gebrek aan huurwoningen in het middensegment?

"Inderdaad ontbreekt het vooral aan woningen met een huur tussen de 600 en 800 euro. Daar zijn er maar liefst 300.000 van nodig. Maar dat realiseer je niet van de ene dag op de andere. In de tussentijd moet je wat.”

Hoe kan het dat Nederland als sinds de Tweede Wereldoorlog kampt met een woningtekort?

“Doordat veel mensen belang hebben bij schaarste, zoals de ‘Commissie Woningprijzen’ heeft aangetoond. Dat houdt prijzen kunstmatig hoog.”

Kunt u als wethouder niet veel meer voor elkaar krijgen dan als kamerlid?

“Dat heb ik lang gedacht, maar ook als Kamerlid kun je veel bereiken. Het vergt alleen meer geduld. En ja, als wethouder kan je een buurt inlopen en daar met de bewoners afspraken maken. Dat lukt als kamerlid niet. Daar komt een heel circuit achteraan.”

U zet u zich in voor de totstandkoming voor de Zeeuwse film Petit Paris. Waarom?

“Omdat ik vind dat Zeeuws Vlaanderen te vaak te negatief wordt beoordeeld. Een vergelijkbare film over de Pas de Calais heeft aangetoond dat het wonderwel kan lukken het imago van een gebied met een film op te krikken.”

Albert de Vries (60) – Zeeuw en PvdA’er - was van 2002 tot 2012 wethouder wonen, zorg, welzijn en onderwijs van Middelburg. Daarna werd hij lid van de Tweede Kamer. In 2014 bracht hij een initiatiefnota uit over krimpregio’s. Sinds september is hij woordvoerder Wonen.