Vastgoed Actueel Ollongren

Minister lanceert halfjaarlijks overleg over bouwen & wonen

Minister Kajsa Ollongren oppert in een brief aan de Tweede Kamer het idee voor een ‘breed beraad wonen en bouwen’. Ook wil ze dit najaar afspraken maken over de bouwproductie in gebieden waar de druk op de woningmarkt het grootst is.

Ollongren wil de problemen op de woningmarkt op drie niveaus aanpakken: landelijk, regionaal en thematisch, schrijft ze in de brief. Landelijk denkt ze vooral aan andere (minder) regels, regionaal wil ze afspraken maken over het versnellen van bouwplannen en thematisch wil ze acties optuigen om mensen met een achterstand op de woningmarkt te helpen.

Nationale woonagenda

Eerder dit jaar presenteerde Ollongren een Nationale woonagenda. Daarin staat onder meer dat ze zich hard maakt voor de bouw van jaarlijks 75.000 nieuwe woningen.
Maxime Verhagen, voorzitter van Bouwend Nederland, ondertekende die agenda maar vindt dat het niet opschiet. Hij denkt dat de woningbouwproductie dit jaar uitkomt op hooguit 65.000 woningen en dringt aan op een “afdwingbaar bestuursakkoord”.

Regiefunctie

Ollongren vindt ook dat de woningmarkt gebaat is bij een “heldere regiefunctie”. Dat maakt volgens haar namelijk een “forse bouwproductie voor jaren mogelijk.” Voor een bestuursakkoord, zoals Verhagen bepleit, voelt ze echter weinig. “De medeoverheden delen de opgave om zo snel mogelijk de benodigde 75.000 te bouwen woningen per jaar te bereiken”, verzekert Ollongren in de brief.

Om medeoverheden scherp te houden, wil Ollongren nu een halfjaarlijks bestuurlijk overleg met gemeenten, provincies en waterschappen: het ‘breed beraad wonen & bouwen’.
De minister hoopt dat ze cruciale vastzittende bouwprojecten kan vlot trekken, zoals het CDA wil. Ook gaat ze in gesprek over de bekostiging van binnenstedelijke transformatie.

Bron: Cobouw