'Monumenteigenaren in de knel door afschaffing fiscale aftrek'

VBO Makelaar roept het nieuwe kabinet op om het wetvoorstel voor afschaffing van de fiscale aftrek voor het onderhoud van monumenten in te trekken. Volgens Hans van der Ploeg, directeur van VBO Makelaar, brengt de maatregel monumenteigenaren in financiële problemen.

Bewoners en eigenaren van monumenten kunnen de kosten die zij maken op dit moment nog aftrekken bij de Belastingdienst. In oktober 2016 heeft het kabinet een voorstel ingediend om de fiscale aftrek voor het onderhoud van monumenten af te schaffen en te vervangen voor een subsidieregeling.

In de knel

Van der Ploeg: “De subsidieregeling die ervoor in de plaats komt, dekt slechts 25% van de kosten en is daarmee te mager. Monumenteigenaren zijn bij aankoop van hun woning uitgegaan van de huidige regeling. Zij komen financieel in de knel als de wetswijziging wordt doorgevoerd. Vanaf 2019 wordt het dan moeilijker om de financiële inspanning te leveren die noodzakelijk is om het monument in stand te houden.”

Onderschat

Versobering van de fiscaliteit staat haaks op de wettelijke instandhoudingsplicht en het verbod op onthouding van noodzakelijk onderhoud. Volgens Van der Ploeg wordt ook de invloed van de onduidelijkheid over het voortbestaan van de aftrekbaarheid van onderhoudskosten op de huidige waarde van de woning onderschat. “Als de financiële steun vanuit de overheid wordt ingeperkt, draaien monumenteigenaren voornamelijk zelf op voor de kosten van verplicht structureel onderhoud. Laat staan dat er energiebesparende maatregelen kunnen worden doorgevoerd. Onderhoudskosten voor monumenten zijn vaak al hoger dan bij gewone huizen, omdat eigenaren rekening moeten houden met andere, strengere regels en specialistische maatregelen. Dit schrikt zowel huidige eigenaren als potentiële kopers af, waardoor verkoop moeizamer verloopt, de waarde van de monumentwoning negatief wordt beïnvloed en verval op de loer ligt.”

Duidelijkheid

Van der Ploeg pleit ervoor de huidige fiscale aftrek te behouden of de nieuwe subsidieregeling zo snel mogelijk zodanig in te richten dat deze gelijkwaardig is aan de huidige fiscale aftrek. “Het einde van de fiscale aftrek met vervanging voor subsidieregeling moet niet boven de markt blijven hangen. Na de installatie van het kabinet moet snel duidelijkheid komen voor monumenteneigenaren en potentiële kopers”, aldus Van der Ploeg.