Copyright Vastgoed

Motie van afkeuring tegen Rotterdamse wethouder Ronald Schneider

De Rotterdamse wethouder van Stedelijke Ontwikkeling en Integratie, Ronald Schneider (Leefbaar), kan donderdag een motie van afkeuring verwachten. Zo meldt RTV Rijnmond. Volgens de SP weigert de wethouder uitvoering te geven aan motie #kendoe voor vluchtelingen die vorig jaar is aangenomen en die onder meer de bouw van sociale huurwoningen omvat om statushouders te kunnen huisvesten. Dit druist in tegen het lopende beleid van Schneider om sociale woningbouw juist terug te schalen en de stad aantrekkelijker te maken voor midden- en hogere inkomens. 

Schneider stond vorig jaar nog op de cover van Vastgoed Magazine. In het interview benadrukte hij dat het de missie was van de stad om aantrekkelijker te worden voor de midden- en hogere inkomens. Onderdeel van deze missie was het terugschalen van sociale woningbouw en het opschalen van de ontwikkeling van huur- en koopwoningen voor de middeninkomens.

#Kendoe voor Vluchtelingen 

Echter, in december 2015 werd de motie #Kendoe voor Vluchtelingen van SP-fractievoorzitter Leo de Kleijn door de gemeenteraad aangenomen. Gevolg was dat wethouder Schneider zo snel mogelijk een plan van aanpak had moeten ontwikkelen, met maatregelen voor de opvang, huisvesting en integratie van vluchtelingen in Rotterdam. In dit plan van aanpak staan maatregelen die de realisatie van (nood)opvanglocaties in samenwerking met gemeenten in onze regio bewerkstelligen. Daarnaast moet in samenwerking met woningcorporaties een plan gemaakt worden om de achterstand voor de huisvesting van statushouders in Rotterdam in te halen, zonder dat dit ten koste gaat van de bestaande aantal sociale woningen. 

Sociale woningbouw om taakstelling te halen

De gemeente Rotterdam moet van de regering in het eerste half jaar voor 906 vluchtelingen met een (voorlopige) verblijfsvergunning een woning regelen. De afgelopen maanden zijn 389 vluchtelingen gehuisvest in Rotterdam en daarmee is de taakstelling is voor 43% gerealiseerd. De oppositie en de collegepartijen CDA en D66 vinden dat de wethouder nieuwe woningen moet creëren buiten de voorraad sociale huurwoningen om. Maar volgens de wethouder beschikt Rotterdam over voldoende sociale huurwoningen. De vraag is waarom het niet lukt om aan de taakstelling te voldoen.

Ongewoon

Volgens SP-fractievoorzitter Leo de Kleijn is het heel ongewoon als een wethouder een opdracht van de gemeenteraad naast zich neerlegt. "Je kan je hierover boos maken en het daarbij laten of je trekt een politieke conclusie. Vandaar deze motie van afkeuring."

Download hier het hele interview van Vastgoed met Wethouder Schneider

Bron bericht: RTV Rijnmond