Vastgoed Actueel aantal hypotheken

Nederland binnen EU koploper in aantal hypotheken

In Nederland heeft bijna 70% van de bevolking een eigen woning. Daarmee staat Nederland binnen de Europese Unie onderin de ranglijst. Maar als het gaat om het aantal hypotheken is ons land koploper: 60,7 procent van de woningeigenaren heeft een lening voor de woning. Dit blijkt uit de CBS-publicatie ‘Nederland langs de Europese meetlat 2019.

In de CBS-publicatie wordt beschreven hoe Nederland presteert in verhouding tot andere landen in Europa. Economische en maatschappelijke cijfers en feiten worden hierin vergeleken.
Vooral in de voormalige Oostbloklanden is het eigenwoningbezit relatief hoog. In de (grotere) West-Europese landen is het woningbezit juist relatief laag. In geen enkel land zijn zoveel woningeigenaren die een hypotheek of lening hebben voor die woning als in Nederland.

In Zweden en Denemarken zijn er ook relatief veel huizenbezitters met een hypotheek. In de meeste andere landen van de Europese Unie is het aantal met hypotheek belaste woningen relatief half zo groot als in Nederland. In Roemenië hebben bijna alle huishoudens een eigen woning, en veruit het grootste deel van die woningen is leningvrij.

Grillig verloop huizenprijzen in Europa

De huizenprijzen in Nederland én Europa kennen een grillig verloop in de afgelopen tien jaar. De financiële crisis van 2008 echode lang door op de Nederlandse huizenmarkt. Na een daling tot 20 procent in de jaren 2012–2013 liepen de huizenprijzen ook weer relatief snel op. In 2018 ligt de huizenprijsindex Nederland nu ruim 4 procent hoger dan in 2008.

In de Europese Unie ligt de verkoopprijs van een koopwoning gemiddeld 12 procent hoger dan in 2008, maar er zijn grote verschillen zichtbaar. Sommige landen kenden niet of nauwelijks een daling en daar liepen de verkoopprijzen van koopwoningen gestaag op. Zweden zag de grootste prijsstijging in die periode, met ruim 70 procent. In elf landen liggen de prijzen in 2018 echter lager dan voor de crisis. In Spanje liggen de prijzen met ruim 19 procent het verst onder het niveau van 2008.

Bron: InFinance, CBS