Minister Wonen

Nederland wil minister voor Wonen in nieuw kabinet

Ook in het volgende kabinet moet er een minister voor Wonen komen. Dat vindt 78% van de kiezers die de KiesWijzerWonen van brancheorganisatie VBO Makelaar hebben geraadpleegd. De ruim 2.000 kiezers zijn verder zeer uitgesproken over de Starterslening, de overdrachtsbelasting, bouwen in de natuur, de nieuwbouwaanpak van gemeenten en de rol van de taxateur. Een paar dagen voor de verkiezingen is 33% van de kiezers nog steeds van mening dat de VVD het beste opkomt voor hun woonwensen en woonbelangen, gevolgd door de ChristenUnie (18%).

Stellingnames van de kiezer

CDA (5%) en 50PLUS (5%) komen - van de acht politieke partijen die de KiesWijzerWonen hebben ingevuld - het minst overeen met de stellingnames van de kiezer. Zij zijn het er bijvoorbeeld niet mee eens dat er opnieuw een minister voor Wonen moet komen en de overdrachtsbelasting moet worden afgeschaft. Bij de kiezers bestaat daarvoor een grote meerderheid van respectievelijk 78% en 74%. 75% van de invullers van de KiesWijzerWonen wil niet dat er natuur wordt opgeofferd aan nieuwbouw.

Het CDA houdt deze mogelijkheid wel open als inbreiding of transitie van bijvoorbeeld oude bedrijventerreinen niet voldoen. 76% van de kiezers wil een landelijke Starterslening. 50PLUS wil geen landelijke voorziening voor starters. Gemeenten moeten harde doelen stellen voor nieuwbouw in het middensegment (73%). Het moet makkelijker worden om pensioengelden in te zetten voor hypotheekaflossing (65%).

Taxatie niet noodzakelijk

Hans van der Ploeg, directeur VBO Makelaar: “Als brancheorganisatie voor makelaars en taxateurs zijn wij blij met de uitkomst dat 72% van de kiezers een taxatie door een taxateur onontbeerlijk vindt voor een goede waardebepaling van de woning voor een hypotheek. Sinds vorig jaar voldoet een modelmatige waardering bij hypotheekverstrekking tot 90% van de koopsom. Een taxateur is dan niet noodzakelijk. Dat de kiezer daar duidelijk anders over denkt, sterkt ons in de dialoog die wij hierover met de politieke partijen voeren. De modelmatige waardering is nuttig als referentiewaarde, maar loopt achter op de marktwaarde en is niet specifiek en inzichtelijk genoeg voor een adequate taxatie.”

KiesWijzerWonen

Met de KiesWijzerWonen kunnen woonconsumenten tot en met 15 maart 2017 bepalen welke politieke partij het beste opkomt voor hun woonbelangen en woonwensen. De volgende politieke partijen hebben meegewerkt aan de KiesWijzerWonen: VVD, CDA, PvdA, D66, ChristenUnie, SGP, SP en 50PLUS. Zij hebben voor de kiezers zestien stellingen beantwoord en toegelicht. De KiesWijzerWonen met de standpunten van partijen is te vinden op www.kieswijzerwonen.nl.

Na de verkiezingen zal VBO Makelaar de definitieve eindresultaten van de KiesWijzerWonen afzetten tegen de verkiezingsuitslag. Deze resultaten worden meegenomen in de gesprekken die VBO Makelaar in de formatie met de diverse politieke partijen voert.