Nederlanders positiever over huizenprijzen dan andere Europeanen

Bijna zeventig procent van de Nederlanders verwacht dat huizenprijzen het komende jaar zullen stijgen. Hiermee zijn we positiever dan in de landen om ons heen.

Wie hier eenmaal een huis bezit, vindt de betaalbaarheid goed: slechts 7 procent heeft moeite met het opbrengen van de maandlasten. In geen enkel ondervraagd land is die groep zo klein. Tegelijkertijd is het verschil tussen eigenaren en huurders nergens zo groot als in Nederland: Bijna een kwart van de Nederlandse huurders (23 procent) heeft moeite met het maandelijks opbrengen van de lasten. Dit blijkt uit de ING International Survey.

Brexit

Bijna 70 procent van de Nederlanders verwacht dat huizenprijzen in hun buurt de komende 12 maanden zullen stijgen. Dit aandeel is duidelijk groter dan in de landen om ons heen. In het Verenigd Koninkrijk gaat na de Brexit-stem nog maar 56 procent uit van stijgende huizenprijzen. In Frankrijk gelooft zelfs minder dan de helft van de bevolking dat de huizenprijzen het komende jaar zullen stijgen. In dat land dalen de huizenprijzen al drie jaar op rij, wat het vertrouwen waarschijnlijk geen goed doet.

Te duur

Nederlanders zijn momenteel positiever over de prijs van woningen dan de Fransen, Britten, Duitsers en Belgen. Net iets minder dan de helft van de Nederlanders (49 procent) zegt koophuizen momenteel ‘te duur’ te vinden. In de landen om ons heen ligt dit percentage hoger. Het aandeel Nederlanders dat koopwoningen ‘goedkoop’ vindt is ook iets hoger dan over de grens.

Onder pre-crisis niveau

Huizenprijzen in Nederland zijn tijdens de crisis sterk gedaald en liggen (in de meeste regio’s) nog altijd flink onder het pre-crisis niveau. Dit is heel anders in de landen om ons heen. In Duitsland en België was er überhaupt geen sprake van dalende huizenprijzen. Ook in het Verenigd Koninkrijk liggen huizenprijzen na twee jaar van forse stijgingen alweer flink boven het pre-crisis niveau. Deze verschillen helpen verklaren waarom Nederlanders huizen in hun land relatief ‘minder duur’ vinden dan mensen in de landen om ons heen.

Slechts 7 procent van de Nederlandse huiseigenaren geeft aan moeite te hebben met het betalen van de woonlasten. Dit is het laagste aandeel van alle onderzochte landen.

Grote verschillen

In Frankrijk heeft ruim één op de zes eigenaren (18 procent) moeite met het betalen van de hypotheek. Tegelijkertijd is het verschil tussen kopers en huurders – voor wat betreft het kunnen opbrengen van hun woonlasten – nergens zo groot als in Nederland: 23 procent van de Nederlandse huurders heeft moeite met het maandelijks opbrengen van de lasten. Dit is ongeveer evenveel als in de landen om ons heen. In Duitsland hebben huurders duidelijk minder moeite met het betalen van hun huur. 

Bron: ING