Vastgoed actueel - huur

'Nederlanders zitten niet te wachten op huurwoningen in middensegment'

Kabinet en gemeenten zijn het er over eens: er moeten veel meer betaalbare huurwoningen in het middensegment bij. Maar gewone Nederlanders zitten daar helemaal niet op te wachten, meldt het AD.

Er is een groot tekort aan huurwoningen in het middensegment met een huur tussen de 700 en 1.000 euro per maand. Weliswaar zijn er afgelopen jaren ruim 170.000 huurwoningen bijgekomen, dat aantal is veel te weinig. Komende vijf jaar zijn er nog 75.000 tot 100.000 middelbare huurwoningen nodig, becijferde Stec Group onlangs. Maar Nederlanders zitten daar helemaal niet op te wachten.

Maar liefst tweederde noemt middeldure huur (tussen de 710 en 1.000 euro per maand) dure huur, blijkt uit het nieuwe Themaonderzoek Bouwen en Wonen 2018. Voor het onderzoek dat is uitgevoerd door de TU Delft, USP en vaksite Stadszaken.nl zijn 1.000 Nederlanders en ruim 300 woonprofessionals geraadpleegd. Het beeld leeft bij alle Nederlanders, maar het meest bij 55-plussers. Liefst driekwart van hen noemt middelbare huur duur.

Hypotheekrente

De reden dat consumenten middelbare huur niet aantrekkelijk vinden ligt in de hypotheekrente, zegt Jan Jager, hoofdredacteur van Stadszaken.nl. ''Middeldure huurwoningen zijn gewoon een slecht product. En dat komt doordat Nederland geen eigendomsneutraal woonbeleid heeft." Dat wil zeggen: door middel van de hypotheekrenteaftrek subsidieert de overheid de aankoop van een woning. ''Door die renteaftrek wordt kopen aantrekkelijker dan huren. U betaalt minder en u bouwt ook nog eens kapitaal op. Door de lage rente geldt dat nu nog eens extra"

Belemmering

De in het onderzoek ondervraagde woningcorporaties en ontwikkelaars zien de hypotheekrenteaftrek ook als belemmering. De helft van beide groepen stelt dat die de particuliere huurmarkt in de weg staat. Ontwikkelaars van huurwoningen moeten immers concurreren met ontwikkelaars van koopwoningen, waar kopers dankzij de hypotheekrente aftrek fiscaal gesubsidieerd worden. Gemeente-ambtenaren zijn daar overigens minder van overtuigd. Een derde is het met de stelling eens. Volgens Jager is de nood op de woningmarkt pas echt op te lossen door de hypotheekrenteaftrek af te bouwen.

Groen

Dan is er nog de discussie van bouwen in of buiten de stad. Ontwikkelaars en Nederlanders willen meer in het groen wonen. 65 procent van de mensen en 54 procent van de projectontwikkelaars willen dit. Zo pleitte hypotheekverstrekker Aegon in maart om desnoods in het Groene Hart te bouwen. Gemeenten gruwen van dat idee. Slechts 30 procent van de gemeenten vindt dat meer in het groen gebouwd moeten worden.

Bevolkingsprognoses

Jager denkt dat voorlopig in de stad nog voldoende ruimte is. Tegelijk moeten er komende decennia 1 miljoen woningen bijkomen, schat het CBS. ''Het kan zijn dat we dan toch meer in het groen moeten bouwen." Tegelijk is het de vraag of die prognose van de 1 miljoen huizen wel stand houdt. Die is gebaseerd op nieuwe bevolkingsprognoses. ''Laten we eerst binnen gemeenten bouwen en over vijf jaar kijken of we die strategie moeten aanpassen."

Bron: AD