Vastgoed actueel - NHG-kostengrens

NHG-kostengrens 2019 vastgesteld door Waarborgfonds

Het Kadaster heeft de gemiddelde koopsom over augustus gepubliceerd, namelijk €294.203. Op basis van dat bedrag was het mogelijk om de NHG-kostengrens voor 2019 te kunnen vaststellen. Voor woningen zonder energiebesparende voorzieningen is deze vastgesteld op 290.000 euro. Dat schrijft InFinance op haar website. 

Voor woningen met energiebesparende voorzieningen is de NHG-kostengrens 6 procent hoger, namelijk €307.400. Het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) is verantwoordelijk voor het beleid en de uitvoering van de NHG. Het kostengrensbesluit 2019 legt WEW binnenkort ter goedkeuring voor aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 

Gemiddelde koopsom

Voor het bepalen van een nieuwe gemiddelde koopsom worden de cijfers van de maanden juni, juli en augustus van het jaar daarvoor gehanteerd en afgerond naar 5.000-tallen. Het was dus nog wachten op de publicatie door het Kadaster van de gemiddelde koopsom over augustus. Het gemiddelde van de koopsommen van de maanden juni, juli en augustus is daarmee uitgekomen op €291.444.

Bron: InFinance