Vastgoed Actueel NHG

NHG vraagt feedback over Voorwaarden & Normen

Via ‘NHG Innoveert’ kan iedereen nu laagdrempelig meedenken over het verbeteren van de NHG-regeling. Elk jaar bekijkt de Nationale Hypotheekgarantie of de Voorwaarden & Normen voor het volgende kalenderjaar nog aansluiten bij wet- en regelgeving en de eigen doelstellingen.

NHG heeft als doel het bevorderen van een duurzaam gunstig klimaat voor het eigenwoningbezit in Nederland. Maar ook het hiertoe op de financiële markten bevorderen van de financierbaarheid van eigen woningen. Aanpassen van de Voorwaarden & Normen is in sommige gevallen dus niet alleen noodzakelijk vanuit de wet- en regelgeving, maar ook vanuit de eigen doelstelling.

Meedenken

NHG vindt het belangrijk dat geldverstrekkers, adviseurs en consumenten meedenken. “Om die reden vragen wij deze partijen actief om input en nemen de verkregen feedback mee in de verbetering van de Voorwaarden & Normen.” Op NHG Innoveert kan onder andere meegedacht worden over productverbeteringen en productreparaties.

Bron: InFinance