Vastgoed actueel - gas

Nieuwbouw met gasaansluiting zien kopers als gebrek

Woningmarktpartijen ondertekenden onlangs het akkoord Nieuwbouw Aardgasvrij. Een nieuwbouwwoning mét aardgasaansluiting ziet de koper als een woning met een gebrek, aldus medeondertekenaar van het akkoord NVM. Dat schrijft Vastgoedmarkt. 

Nederland gaat immers komende decennia van het aardgas af. Sinds 1 juli is het bij nieuwbouwprojecten daarom niet meer toegestaan om nieuwbouwwoningen aan te sluiten op het gasnet. De komende jaren worden nog zo'n 100.000 nieuwbouwwoningen met een gasaansluiting gebouwd. Krap de helft van de toekomstige bewoners wil daar alsnog vanaf, polste de vereniging voor ontwikkelaars en bouwondernemers NVB onder zijn leden. Dat schrijft RTL Nieuws.

Gasnet

Deze woningen alsnog aardgasvrij bouwen vraagt om allerlei aanpassingen. Toch hebben de betrokken marktpartijen, milieuorganisaties en overheden in het Akkoord Nieuwbouw Aardgasvrij met elkaar afgesproken om ook geplande en lopende bouwprojecten alsnog zoveel mogelijk aardgasvrij te maken. De aanleg van gasnetten in nieuwbouwwijken kost Nederland jaarlijks €100 miljoen. "Een gasnet gaat zeker 40 jaar mee. Dit is weggegooid geld als we straks gasloos moeten zijn. Beter kunnen we dit bedrag besteden aan het bouwen van all-electric woningen," stelt Talitha Koek, woordvoerder van Natuur & Milieu.

Energiezuinig huis

Een woning achteraf aanpassen is immers vaak veel lastiger en duurder. Voor ieder project zullen de betrokken partijen de vraag stellen of het mogelijk is om het alsnog aardgasvrij te realiseren of zodanig aan te passen dat de gebouwen aardgasvrij-ready zijn en over een aantal jaren gemakkelijk aardgasvrij gemaakt kunnen worden. Uit onderzoek op de website van RTL Nieuws blijkt dat Nederlanders geld over hebben voor de stap. Uit het onderzoeksrapport Staat van de Volkshuisvesting blijkt dat bijna de helft €5000 over heeft voor warmtepompen of extra isolatie, en een derde wil zelfs wel €10.000 uitgeven aan een energiezuinig huis. 

Klimaatdoelstellingen

De ondertekenaars van het akkoord streven ernaar dat minstens 75 procent van alle nieuwbouw (woningen en gebouwen) die opgeleverd wordt tussen 1 juli 2018 en eind 2021 aardgasvrij is. Ze doen hun best om een nog hoger percentage te realiseren.

Door het akkoord te ondertekenen wil de NVM een impuls geven aan het alsnog toekomstbestendig maken van nieuwbouw en tevens een maatschappelijke bijdrage leveren aan het behalen van de klimaatdoelstellingen. Andere ondertekenaar zijn onder meer Neprom, NVB-Bouw, Bouwend Nederland, Aedes, Netbeheer Nederland en de Nederlandse Vereniging van Banken.

Bronnen: Vastgoedmarkt, RTL Nieuws en Vastgoed Actueel