Vastgoed Actueel Nieuwbouw

Nieuwbouwwoningen worden groter en duurder

De prijzen van nieuwbouw worden opgedreven door een toenemende vraag in combinatie met een afnemend aanbod van bestaande woningen. Maar ook de trend dat nieuwbouwhuizen groter worden, leidt tot gemiddeld hogere prijzen van nieuwbouw. De gemiddelde bruto vloeroppervlakte van bouwvergunningen steeg van 185 vierkante meter in 2015 naar 199 in 2018, meldt ING Economisch Bureau.

Projectontwikkelaars zetten in op grotere, duurdere woningen die meer winst kunnen opleveren. Dit leidt tot prijsstijgingen van de gemiddelde koopprijs. Huurwoningen namen daarentegen nauwelijks in grootte toe (van 116 m2 in 2015 naar 117 m2 in 2018).

 

 

 

 

 

 

 

Prijzen van nieuwbouw stijgen harder dan van bestaande bouw

De prijzen van nieuwbouw stijgen ook door een toenemende vraag. Gecorrigeerd voor kwaliteit en grootte werden nieuwbouwwoningen in 2018 bijna 13% duurder ten opzichte van een jaar eerder. Dit is een hogere prijsstijging dan bij bestaande woningen.

De overheid richt zich vooral op infrastructuur

Intussen verschuift de volumegroei in de bouw van woningbouw naar de infrasector en de utiliteitsbouw. Daar trekt de groei aan doordat de overheid extra geld uitgeeft voor nieuwe wegen en bedrijven in bedrijfspanden investeren.
In 2019 en 2020 stabiliseert naar verwachting het aantal gerealiseerde woningen op 65.000 doordat het aantal bouwvergunningen niet meer groeit.

In de eerste drie maanden van 2019 kromp de vergunningverlening zelfs. De belangrijkste reden voor de stagnerende groei is een tekort aan nieuwe bouwlocaties en de relatief complexere ontwikkelplannen die nu in de pijplijn zitten.

Bron en volledige publicatie: ING