Vastgoed Actueel nieuwbouw

Nieuwe projecten Crisis- en Herstelwet: 10.000 woningen erbij

Een nieuwe serie projecten van de Crisis- en Herstelwet geeft gemeenten in 20 gebieden de mogelijkheid om af te wijken van wet- en regelgeving. Daarmee wordt voor 10.000 woningen de bouw mogelijk gemaakt. Bijvoorbeeld in Nuenen, waar een project met 1600 woningen kan starten.

De Crisis- en Herstelwet biedt gemeenten de mogelijkheid te werken met instrumenten die straks terugkomen in de Omgevingswet. Een voorbeeld is het zogeheten bestemmingsplan met verbrede reikwijdte, de voorloper van het omgevingsplan. Dit plan kan regels bevatten over de gehele fysieke leefomgeving, ook over milieu en duurzaamheid bijvoorbeeld. Inmiddels maken meer dan 150 gemeenten gebruik van de mogelijkheden van dit experimentele bestemmingsplan.

Plannen in Zuid-Holland

De gemeente Den Haag kan op grond van het gepubliceerde besluit het bestemmingsplan voor bedrijventerrein De Binckhorst vaststellen. Dit biedt ruimte voor ministens 5000 woningen.
In Leidschendam-Voorburg krijgt de woningbouw in het kantoren- en bedrijvengebied Klein Plaspoelpolder een stimulans door een meer flexibel bestemmingsplan.

Zonneparken in Groningen

De provincie Groningen wil het gebruik van zonne-energie stimuleren. Met de Wet ruimtelijke ordening kunnen gemeenten gronden de voorlopige bestemming ‘zonneparken’ geven voor een periode van maximaal vijf jaar. Maar die periode sluit onvoldoende aan bij de economische levensduur van zonnecollectoren. De Crisis- en Herstelwet geeft de mogelijkheid om tijdelijk af te wijken van de Wet ruimtelijke ordening. Daardoor kan in de provincie Groningen in een bestemmingsplan de voorlopige bestemming ‘zonneparken’ worden toegekend voor (maximaal) 30 jaar.

Slim netwerk op Ameland

De gemeente Ameland ontwikkelt samen met inwoners, bedrijven en lokale partijen een slim energienetwerk. Dit plan komt voort uit een initiatief van de partners uit het convenant Duurzaam Ameland. Het doel is om een slim netwerk te creëren waarin vraag en aanbod van duurzame energie op elkaar is afgestemd. De Crisis- en herstelwet biedt ruimte om ook de productielocaties van NAM op het eiland en voor de kust op het energienet aan te sluiten en daarmee te elektrificeren.

Alle nieuwe projecten zijn op 28 november door minister Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) in het Staatsblad gepubliceerd.

Bron: Rijksoverheid