Nieuwe speler biedt crowdfunding voor hypotheken

Het nieuwe bedrijf Jungo focust op het aanbieden van crowdfunding voor hypotheken. “Wij richten ons op starters op de woningmarkt die een hypotheek zoeken boven de NHG-norm”, vertelt medeoprichter Vincent van den Noort in De Telegraaf.

Wie geïnteresseerd is in een crowdfund-hypotheek, kan op dit moment bij een beperkt aantal tussenpersonen aankloppen. Dat aantal groeit gestaag. De hypotheekvorm is volgens de Consumentenbond aantrekkelijk voor mensen die een hypotheek willen afsluiten die niet onder de NHG valt, die (bijna) 100% van de marktwaarde willen lenen en die niet lineair kunnen of willen aflossen. Er is een maximum hypotheekbedrag van €750.000.

Zelf op zoek naar financiers

Net als bij normale crowdfunding kan de geldvrager zelf in zijn netwerk op zoek naar financiers, al is dat niet noodzakelijk. Voor hen kan investeren in een hypotheek aantrekkelijk zijn, want de rente is hoger dan bij een spaarrekening of -deposito en de lening wordt in maximaal 8 jaar terugbetaald. Wel is uiteraard ook het risico hoger. De investering valt niet onder het depositogarantiestelsel.

Potje achter de hand

Een investeerder mag na een toets maximaal €80.000 over verschillende hypotheken uitlenen. Als een huizenkoper de hypotheek niet meer kan aflossen en het huis in de executieverkoop belandt, sta je als crowdfunder achter institutionele investeerders. Wel houdt Jungo een potje achter de hand om de crowd te kunnen doorbetalen bij aflossingsproblemen.

80% professionele investeerder

Bij Jungo wordt 80% van de hypotheek gefinancierd door een professionele investeerder, op dit moment alleen Aegon. De overige 20% procent kan worden gefinancierd door particuliere geldschieters. Dit deel wordt in 8 jaar lineair terugbetaald. De rest volgt in 22 jaar annuïtair.

Bron