Nieuwste versie 'NHG Voorwaarden en Normen 2017'

Naar aanleiding van de berichtgeving van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) over het toetsmoment verantwoorde kredietverlening, heeft het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) de Voorwaarden & Normen (V&N) voor NHG aangepast, zo meldt NHG. Dit betekent dat per 1 januari 2017 voor het verkrijgen van NHG de 'V&N 2017-3' gelden. Tot welke wijzigingen heeft het AFM standpunt geleid?

Toetsen op bindend aanbod

In overeenstemming met de lijn van de AFM, is in de V&N 2017-3 opgenomen dat bij het bindend aanbod moet worden getoetst aan de V&N die op dat moment gelden. Voorheen was dit het aanvraagmoment.

Overgangsregeling

Omdat deze wijziging voor consumenten mogelijk tot problemen kan leiden, heeft de AFM met de sector een overgangstermijn afgesproken tot 1 februari 2017. Deze overgangsregeling is als volgt opgenomen in de V&N 2017-3:

  • Voor hypotheekaanvragen die zijn ingediend vóór 1 januari 2017 waarbij de kredietwaardigheidstoets ten behoeve van het bindend aanbod vóór 1 februari 2017 plaatsvindt, mogen de V&N 2016-2 worden toegepast.
  • Uiteraard moet de aanvraag wel voldoen aan de eisen die het WEW daaraan stelt. De aanvrager(s), het onderpand en de geldverstrekker moeten bij het bindend aanbod hetzelfde zijn als bij de aanvraag.

Afwijkingen op de LTI en LTV

De wetgever heeft het daarnaast mogelijk gemaakt om afwijkingen op de LTI en LTV toe te staan (de zogenaamde ‘explain’). Ook in de V&N 2017-3 is opgenomen dat afgeweken mag worden van de LTI en LTV normen in de V&N 2017-3. Dit mag alleen als:

  • een aanvraag is ingediend vóór 1 januari 2017, waarbij de kredietwaardigheidstoets ten behoeve van het bindend aanbod op of na 1 februari 2017 plaatsvindt;
  • de gevolgen van handhaving van deze Norm(en) volgens het oordeel van de geldverstrekker voor de aanvrager(s) onevenredige gevolgen hebben in verhouding tot het te dienen doel;
  • de afwijking en het krediet verantwoord zijn, conform het bepaalde in de artikelen 4 en 5 van de Tijdelijke regeling hypothecair krediet.

NHG Toetsen

Bovengenoemde nieuwe wijzigingen verwerkt het WEW momenteel in de NHG toetsen voor financiële dienstverleners (webservice en NHG Toets). Zodra duidelijk is wat de technische impact is, en per wanneer de toetsen aangepast zijn, informeert het WEW haar ketenpartners. Houd daarvoor ook deze website in de gaten.

Download hier de V&N 2017-3 (pdf)
Download hier de Toelichting op de V&N 2017-3 (pdf)

Bron: NHG