energielabel woningen

Noodzakelijk kwaad, een groen energielabel?

De meerwaarde van het energielabel voor woningen staat al enkele jaren ter discussie. Niet helemaal terecht, gezien onderzoek vanuit TIAS VastgoedLAB aantoont aan dat woningen met een A label tot wel € 12.000,- meer waard zijn dan dezelfde huizen met een minder “groen” energielabel. Daarnaast is het zo dat woningen met een groen energielabel (A, B of C) meer kijkers trekt, doordat de energieprestaties in algemene zin een stuk beter zijn.

Verplichting energielabel

Vanaf januari 2015 is het energielabel verplicht bij de verkoop of verhuur van een woning of pand. Bij het niet tijdig kunnen tonen van het label bij overdracht kan dit boetes opleveren die flink op kunnen lopen.

Alle woningen hebben in deze periode een voorlopig energielabel ontvangen, deze moet bij verkoop definitief gemaakt worden. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) schrijft eigenaren aan die bij verkoop of verhuur van een pand geen energielabel hebben overgedragen.

Energielabel voor kantoren en bedrijfspanden

Naast energielabels voor woningen bestaan deze ook voor wasmachines, drogers, auto’s en kantoren/bedrijfspanden. Nieuwe drogers dienen minimaal een B-label te hebben, wasmachines A+ bij  auto’s en kantoren gaat dit van A t/m G.

Voor kantoren gaat één en ander wijzigen door de nieuwe wetgeving die per 2023 van kracht zal zijn. Alle kantoren moeten per januari dat jaar minimaal een energielabel C hebben. Is dit niet het geval, dan mogen de kantoren niet meer worden gebruikt aldus het Bouwbesluit. Veel pandeigenaren moeten energiebesparende maatregelen nemen om het label te verbeteren. Bij het aanvragen van een energielabel voor een bedrijfspand komt een EPA-U adviseur op locatie het energielabel vaststellen en wordt dit geregistreerd.