Taxatie

NRVT en partners presenteren toelichting regelgeving woningtaxaties

De integriteit van de vastgoedtaxateur is regelmatig onderwerp van vragen en discussie. De Expertcommissie Wonen van het NRVT heeft daarom een uitgebreide toelichting gepubliceerd op de regelgeving met betrekking tot onafhankelijkheid, objectiviteit en integriteit van de taxateur.

Laat de taxateur zich bij het vaststellen van de marktwaarde niet beïnvloeden? Is hij daarin voldoende objectief en onafhankelijk? De regelgeving van het NRVT stelt dat de geregistreerde taxateur bij de uitvoering van de professionele taxatiedienst altijd onafhankelijk, objectief en integer moet handelen. In de praktijk is echter gebleken dat het soms moeilijk is om te bepalen of de taxateur de gevraagde professionele taxatiedienst wel of niet mag leveren. Daarom heeft de Expertcommissie Wonen van het NRVT samen met diverse marktpartijen gewerkt aan een uitgebreide toelichting op de regelgeving met betrekking tot onafhankelijkheid, objectiviteit en integriteit van de taxateur. In deze toelichting staan praktijkvoorbeelden om de taxateur duidelijkheid en handvatten te geven bij het maken van een juiste afweging. 
 
De toelichting is te downloaden via de website van het NRVT.