Vastgoed actueel - advies aflossen

NVHP: alleen aflossen op aflossingsvrije hypotheek na advies

Consumenten met een aflossingsvrije hypotheek moeten hier alleen tussentijds op aflossen na een gedocumenteerd advies. Dit stelt de Nederlandse Vereniging van Hypothecair Planners (NVHP) naar aanleiding van de digitale brochure over aflossingsvrije hypotheken die de vereniging voor haar leden heeft ontwikkeld. 

De NVHP komt met de brochure die hypothecair planners kunnen inzetten richting hun klanten naar aanleiding van de zorgen die de toezichthouders DNB en AFM hebben uitgesproken over aflossingsvrije hypotheken. Enkele weken geleden lekte een brief van de AFM richting de NVB uit waarin de toezichthouder het verlangen uitspreekt dat banken actiever worden op dit dossier, onder meer door het schetsen van handelingsperspectieven richting de klant. Daags na de het uitlekken van het advies meldden ook adviesverenigingen Adfiz en OvFD zich aan aflossingsvrije front, staat op de website van am:web.

Geen aflossing zonder advies

“Het bestuur van de NVHP vindt het, net als de toezichthouders, belangrijk dat consumenten gestimuleerd worden zich tijdig te verdiepen in de consequenties die het hebben van een (gedeeltelijk) aflossingsvrije hypotheek voor hen persoonlijk kan hebben”, aldus Maaike Verhoef, secretaris van de NVHP.

“Deze voorlichting mag echter niet de ondertoon hebben dat alle klanten met een aflossingsvrije hypotheek er altijd verstandig aan doen om, indien hun financiën dit toelaten, vrijwillige tussentijdse aflossingen te doen. Een vrijwillige aflossing is pas verantwoord indien goed de toekomstige financiële behoeften van de consument zijn geïnventariseerd, de eventuele gevolgen in het kader van het huwelijksvermogensrecht in kaart zijn gebracht en, samen met de consument, de gevolgen voor de eigenwoningreserve zijn geïnventariseerd.”

Bron: am:web