NVHP verheugd over ruimere hypotheeknormen

De Nederlandse Vereniging van Hypothecair Planners is blij dat bepaalde groepen consumenten meer ruimte krijgen bij het verkrijgen van een hypotheek. “Eindelijk ruimte voor maatwerk”, zegt Evert Creemers, voorzitter NVHP.

Vorige week stuurde minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een brief aan de Tweede Kamer met daarin de uitkomsten van zijn overleggen met het platform hypotheken. Plasterk schrijft onder andere dat voor kortlopende hypotheken die volledig worden afgelost, niet langer de vaak hogere toetsrente het uitgangspunt zal zijn, maar de contractrente. Dit geeft meer ruimte aan senioren die met het oog op hun pensioen een deel van hun hypotheek versneld willen aflossen.

Bijzondere omstandigheden

De wettelijke inkomensnormen zijn algemeen opgesteld en houden maar in beperkte mate rekening met bijzondere omstandigheden die bij individuele consumenten kunnen spelen, en die een hogere hypotheek dan de norm zouden rechtvaardigen. Het toezicht van de AFM hierop heeft er volgens NVHP mede toe geleid dat veel geldverstrekkers de wettelijke leennormen te strikt hanteren, zonder rekening te houden met de bijzondere omstandigheden.

Onacceptabele situaties

“Al jaren signaleren wij onacceptabele situaties in de praktijk”, aldus Evert Creemers. “Het gaat dan om bijvoorbeeld huurders die al jarenlang een huur betalen van bijvoorbeeld 800 euro per maand maar, door de strakke interpretatie van de wettelijke leennormen, geen hypotheek mogen sluiten met een maandlast van 500 euro. Of senioren die willen verhuizen naar een (kleinere) woning met lagere maandlasten dan ze nu betalen. Keer op keer blijkt in de praktijk dat het strikt door aanbieders toepassen van deze wettelijke leennormen leidt tot situaties die nooit door de wetgever zijn bedoeld en ook aan de betreffende consumenten niet uit te leggen zijn.”

Te strikt

De NVHP ageert al langer tegen het strikt hanteren van standaardnormen voor het verkrijgen van een hypotheek. "In de afgelopen jaren heeft de AFM terecht veel inspanning verricht om overkreditering te voorkomen. We ondersteunen dit beleid omdat een situatie van overkreditering voor gezinnen voor langere tijd tot grote problemen kan leiden. Toch hanteren veel geldverstrekkers de wettelijke leennormen te strikt. Dit hoewel, ook onder de geldende wetgeving, afwijking van deze wettelijke normen toegestaan is. Mits in voldoende mate kan worden aangetoond dat het afsluiten van een hypotheek, met een hoger leenbedrag dan de wettelijke leennorm, in het belang is van de betreffende consument."

Bron: VVP, InFinance.