Vastgoed actueel - Wwft NVM

NVM-makelaar dient als poortwachter bij nieuwe Wwft richtlijn

Er is een nieuwe richtlijn op komst wat betreft de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). De Nederlandse implementatie gaat voor flink wat veranderingen zorgen onder de makelaars. Gebrek aan expertise, resources en tijd zijn veelgehoorde zorgen, laat Greydon weten. De Nederlandse uitvoering van deze Europese wetgeving wordt de komende maanden verwacht.

Graydon gaat een samenwerkingsverband aan met branchevereniging NVM en bedrijfsinformatiespecialist ComplyNow. Deze samenwerking gaat het gemakkelijker, sneller en goedkoper maken voor de Nederlandse makelaar.

De crisis lijkt voorbij en het gaat weer een stuk beter met de onroerend goed sector. Met de komst van de Vierde Anti-witwasrichtlijn gaat er wel een en ander voor de makelaars veranderen. Deze Europese richtlijn is in mei 2015 door de Europese Raad en het Europese Parlement ondertekend. Vastgoed schreef hier eerder een uitgebreid artikel over. 

Wwft richtlijn

Annie van der Riet, directeur van het NVM-bureau vertelt hierover: “Indien een NVM-makelaar bemiddelt bij de aan- of verkoop van onroerende zaken, dan is die verplicht om bij iedere opdracht een cliëntenonderzoek uit te voeren. Niet alleen naar de klant zelf, maar ook naar de wederpartij met wie de overeenkomst tot stand is gekomen. Kortom, de NVM-makelaar wordt verplicht een Due diligence onderzoek uit te voeren om er zeker van te zijn dat er geen geld witgewassen wordt of dat er een terroristische activiteit mee wordt gefinancierd. Mocht de makelaar vermoeden dat er iets niet in de haak is, dan moet de NVM- makelaar dit melden bij de daarvoor bestemde autoriteiten. Alle contante bedragen boven de 10.000 euro moeten daarnaast gemeld gaan worden bij de FIU.”

Wanneer makelaars niet voldoet aan de nieuwe Wwft richtlijn, kunnen ze hoge boetes verwachten. Om er zeker van te zijn dat alles klopt, moet de makelaar een cliëntenonderzoek uitvoeren, die gestaafd wordt door een beleid die gemaakt is door een onafhankelijke Compliance Officer.

Hierdoor krijgt de makelaar een soort van poortwachtersrol. Ger Jaarsma voorzitter van de NVM: “Uiteraard is het goed dat we deze wetgeving implementeren. Het draagt bij aan onze kwaliteit als NVM-makelaar. Tenslotte willen wij allemaal bijdragen aan een veilig Nederland. Het betekent alleen wel veel meer werk, tijd en geld voor onze makelaars. Bovendien wordt er van de NVM-makelaar een expertise gevraagd, die de wat kleinere kantoren niet altijd in huis hebben. Wij als NVM zijn daarom op zoek gegaan naar een oplossing voor hen”.

Werkzaamheden makelaar

Om voor een oplossing te zorgen is de NVM een samenwerking aangegaan met Graydon en ComplyNow. De partijen gaan makelaars helpen om risicofactoren inzichtelijk te maken en risicobeoordelingen te realiseren. Daarnaast bieden ze een applicatie om op eenvoudige en snelle wijze een cliëntenonderzoek te doen.

Mark Beekman is Managing Director bij Graydon Nederland. Hij legt uit dat een cliëntenonderzoek uit verschillende stappen stappen bestaat. “Allereerst moet u als makelaar een identificatie maken van de rechtspersonen en de Ultimate Beneficial Owners (UBO). Dit zijn de mensen die meer dan 25 procent aandelen in een bedrijf hebben en/of feitelijke zeggenschap hebben. Vervolgens moet u de informatie verifiëren. Zodra u dat gedaan hebt moet u een risico-georiënteerde benadering toepassen. Dan toetst u bijvoorbeeld of iemand een politiek prominent persoon is (PEP). Daarnaast bent u verplicht om een monitoring te realiseren van de klant en wederpartij. Tot slot moet er een gedegen audit-trail aangelegd worden voor de dossiervorming. Dit alles samen vormt het cliëntenonderzoek. Wanneer u daarin iets ongebruikelijks vindt, dan heeft u meldplicht bij de Financial Intelligence Unit.”

Felix Zonneveld, Accountmanager bij Graydon haakt daarop in: "Deze samenwerking maakt het voor NVM-makelaars allemaal een stuk makkelijker. Het borgt een snel en geautomatiseerd proces voor de Customer Due Diligence, met UBO-search en een compliance screening. Tevens kan er een huurdercheck worden gerealiseerd voor financiële bedrijfsinformatie en screenings van het gehele netwerk van de klant en wederpartij. Tot slot krijgen de makelaars een inkoopvoordeel op KvK-uitreksels. Dit alles maakt cliëntenonderzoek een stuk sneller, makkelijker en goedkoper voor de makelaar”.

Om de juiste kennis te borgen binnen de makelaardij is de NVM een samenwerking aangegaan met ComplyNow. Daniel Waknine is directeur van ComplyNow en legt uit hoe dit de begeleiding gaat borgen voor NVM-makelaars: “ComplyNow gaat voor de NVM-leden een handboek leveren alsmede een risicobeoordeling op maat. Verder kan ComplyNow werkzaamheden verrichten voor de verplichte compliance functie en de audits. Tot slot verzorgt ComplyNow trainingen zodat de makelaars volledig op de hoogte zijn van de verplichtingen ingevolge en de mogelijke gevolgen van het niet (juist) naleven van de Wwft.

Gerelateerd nieuws: