Vastgoed actueel - NVM

NVM: voorzitter Frits Markus treedt terug uit bestuur

Voorzitter Frits Markus van Vakgroep Wonen van de NVM heeft per 11 december 2018 zijn functie neergelegd en treedt terug uit het Algemeen Bestuur van de branchevereniging. Na gezamenlijk overleg komen het Algemeen Bestuur en het bestuurslid Frits Markus met een gezamenlijke verklaring op de website van NVM. 

Op 5 juli 2018 is een mediationproces gestart tussen de Vakgroep Wonen, voorzitter Frits Markus enerzijds en het Algemeen Bestuur anderzijds. Op 18 oktober 2018 heeft het Algemeen Bestuur gemeend op advies en verzoek van de directeur a.i. dat het noodzakelijk was om Frits Markus per direct te schorsen als lid van het Algemeen Bestuur en tevens als Voorzitter van de Vakgroep Wonen zulks naar aanleiding van een klacht van één van de medewerkers van het NVM-bureau. 

Prematuur gehandeld

Voortschrijdend inzicht brengt het Algemeen Bestuur tot de constatering dat met de communicatie daarover naar buiten prematuur is gehandeld. Behalve dat de klacht op het terrein van de bejegening lag, had bij gebreke van duidelijkheid over de feitelijke gegrondheid van de klacht enige mededeling daarover achterwege dienen te blijven. Het Algemeen Bestuur biedt daarvoor zijn excuses aan Frits Markus aan.

Tegelijkertijd constateren Frits Markus en het Algemeen Bestuur dat het mediationproces niet meer tot een goed einde gebracht zal kunnen worden. Gezien de ontstane situatie en in het belang van de Vereniging heeft Frits Markus besloten om per 11 december 2018 terug te treden als Voorzitter van de Vakgroep Wonen en in die hoedanigheid tevens als lid van het Algemeen Bestuur. De schorsing van Frits Markus is daarmee niet meer aan de orde en met terugwerkende kracht tot 18 oktober 2018 herroepen. 

Partijen zijn het erover eens dat aldus ieders aandacht weer gericht kan zijn op de werkzaamheden als NVM makelaar/ taxateur, het belang van de Vereniging én dat van haar leden.

Bron: NVM en Vastgoedmarkt

Bron beeld: NVM