Amsterdam

Onderwijs waarschuwt voor effecten tekort Amsterdamse studentenwoningen

Hogescholen, universiteiten en ­woningcorporaties in Amsterdam roepen de gemeente op minimaal twee­duizend extra studentenwoningen per jaar bij te bouwen. Ze vrezen dat vooral internationale studenten de stad anders links laten liggen, zo meldt het Parool.

De onderwijsinstellingen schrijven dat ze ambiëren dat een derde van alle studenten in de stad (nu ongeveer 100.000) straks uit internationale studenten bestaat. Dat is belangrijk voor de stad en de internationale kenniseconomie, stellen ze. Juist de internationale ambities maken de woningnood groter. Een buitenlandse student heeft dringender een huis nodig dan een Nederlandse student die nog even thuis kan blijven wonen.

Huurtoeslag

De coalitie roept op vooral woningen te bouwen van maximaal 410 euro per maand, zodat studenten een beroep kunnen doen op huurtoeslag. Nu al heeft de stad een tekort van 12.000 studentenwoningen. De plannen van de gemeente lossen dat tekort niet op. Voor 2014 tot 2018 zijn 8000 woningen voorzien, daarna worden 400 studentenwoningen per jaar bijgebouwd.

Afhankelijk

Overigens kunnen woningbouwverenigingen steeds moeilijker betaalbare woningen bijbouwen. "Wij zijn afhankelijk van de locaties of oude gebouwen die de gemeente ons ter beschikking stelt," aldus Gijsbert Mul van studentenhuisvester Duwo. "Grond die via andere aanbieders beschikbaar komt, is te kostbaar om een lage huurprijs te kunnen rekenen."

Ook statushouders, jongeren en kwetsbare groepen hebben goedkope woonruimte nodig. In 2015 waren ruim 50.000 op zoek naar een sociale huurwoning. Dat zullen er nu alleen maar meer zijn.

Verrassend

Verantwoordelijk wethouder Laurens Ivens zegt het manifest verrassend te vinden, aangezien de gemeente samen met de onderwijsinstellingen en studentenwoningcorporaties deze ambities heeft vastgesteld. “Bovendien betekent elke extra studentenwoning een woning minder voor een andere groep”, aldus Ivens. “Het verbaast me dat de ondertekenende woningcorporaties daarvoor zouden kiezen. Maar los hiervan ben ik altijd voor pleidooien voor extra betaalbare woningen."

Bron: Het Parool