Schimmel en vocht veroorzaken veel gezondheidsklachten

Onderzoek: kwart Nederlanders vaker ziek door ongezonde woningen

Bewoners van huizen met een slecht binnenklimaat hebben meer last van gezondheidsproblemen zoals concentratiestoornissen, griepverschijnselen en vermoeidheid. Nederlanders ervaren vooral hinder van vocht en onvoldoende frisse lucht in hun woning, hebben regelmatig last van keel en neus en ervaren hun eigen gezondheid als ondermaats. Dit blijkt uit een grootschalig Europees bewonersonderzoek van de Duitse Humboldt Universiteit. De TU Delft bevestigt de relatie tussen een slecht binnenklimaat en gezondheidsklachten.

Healthy Homes Barometer

De Healthy Homes Barometer is een bewonersonderzoek onder 14.000 Europeanen naar de gezondheidseffecten van het binnenklimaat van woningen, uitgevoerd in opdracht van de VELUX Groep, producent van onder meer ventilatie- en daglichtsystemen. Uit het onderzoek blijkt dat 27 procent van alle Nederlanders zijn/haar eigen gezondheid onder ‘gemiddeld’ beschouwt. Maar liefst 49 procent heeft last van verminderde energie en lusteloosheid. Ook heeft 66 procent van de Nederlanders regelmatig last van een zere keel of loopneus. Deze klachten zijn mede te wijten aan een slecht binnenklimaat van woningen en gebouwen, veroorzaakt door onvoldoende natuurlijke ventilatie en natuurlijk daglicht. 

Veel klachten gerelateerd aan binnenverblijf

Philomena Bluyssen, professor ‘indoor environment’ aan de TU Delft: “In de westerse wereld leven we circa 90 procent van onze tijd binnen, zoals op school, werk en thuis. Velen realiseren zich niet dat er nogal wat ziekten en aandoeningen worden veroorzaakt door binnenverblijf, waardoor dit onderwerp onvoldoende aandacht krijgt van zowel de politiek als maatschappij.”

Maatregelen voor gezonde woning

Om het binnenklimaat van woningen te verbeteren, moet volgens de onderzoekers gelet worden op een vijftal factoren: goede slaapomstandigheden, voldoende natuurlijk licht, frisse lucht, comfortabele binnentemperatuur en een gezonde vochtigheidsgraad. In Nederland is vooral vocht (22 procent) en onvoldoende frisse lucht (24 procent) een probleem. Dat zorgt er mede voor dat 66 procent van alle Nederlanders geen goede slaapomstandigheden heeft. Hierdoor zijn mensen minder productief en gaan vaker naar de dokter. Wanneer Nederlanders meer aandacht zouden besteden aan het verbeteren van het binnenklimaat in hun slaapkamer verkleinen ze het risico op vermoeidheid en een futloos gevoel met circa 50 procent.

In bouwwetgeving naast energie ook aandacht nodig voor gezondheid

Volgens Michel Sombroek, algemeen directeur van VELUX Nederland toont dit onderzoek aan dat de politiek en de (woning)bouwsector meer moeten samenwerken om gebouwen en woningen gezonder en leefbaarder te maken. “De komende decennia moet een groot aantal woningen en gebouwen worden verduurzaamd om de uitstoot van CO2 te verminderen. Bestaande bouwregelgeving is daarom vooral gericht op energiebesparing en daarbij zijn maatregelen voor een gezond en comfortabel binnenklimaat ondergeschikt. Nu is het moment om wetgeving aan te passen zodat er ruimte komt voor een integrale aanpak waarbij woningen en gebouwen zowel energiezuinig, milieuvriendelijk als gezond en comfortabel worden gemaakt."

Consumenten: comfortabel wonen belangrijkst 

De uitslag van het onderzoek is opvallend te noemen, zeker in het licht van de uitslag van Vastgoeds eigen onderzoek naar het energielabel, gepubliceerd in Vastgoed Magazine editie 1 van 2015. Daarin werd overduidelijk dat voor consumenten comfort veruit het zwaarst weegt bij het aanbrengen van isolatie, ventilatiesystemen, vloerverwarming en andere energiebesparende maatregelen.

Lees hier het hele artikel Onbekend maakt Onbemind 

Healthy Buildings Day in Brussel

De resultaten van de Healthy Homes Barometer 2016 worden 20 april gepresenteerd tijdens de Healthy Buildings Day in Brussel. Een internationaal congres georganiseerd door de VELUX Groep voor beleidsmakers, politici, wetenschappers en industrie. Tijdens dit congres wordt uitgebreid aandacht besteed aan het belang van een gezond binnenklimaat in gebouwen en besproken hoe dit thema hoger op de politieke en maatschappelijke agenda kan worden gezet. 

Downloads

Healthty-Homes-Barometer-report-2016.pdf

Signalen-van-ongezonde-woningen.pdf

In-vijf-stappen-naar...n-gezonde-woning.pdf