Onderzoek PBL wijst op lastige positie middeninkomens woningmarkt

Veel huishoudens met lage middeninkomens kunnen niet meer in de sociale huursector terecht, maar verdienen ook niet genoeg om een huurwoning in de vrije sector te betalen. Ze raken hierdoor tussen wal en schip. Dit concludeert het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in de studie ‘Middeninkomens op de woningmarkt. Ruimte op een krap speelveld’.

De groep middeninkomens is divers en bestaat onder meer uit ouderen, jongeren, alleenstaanden en gezinnen. Zij hebben door wet- en regelgeving en het toewijzingsbeleid van woningcorporaties niet of nauwelijks toegang tot de sociale huursector, maar het aanbod aan toegankelijke huurwoningen is voor hen beperkt en lang niet altijd betaalbaar. 28% van de middeninkomens kan geen huur van 700 euro of meer betalen: in totaal zo’n 425.000 van de circa 1,5 miljoen zelfstandig wonende huishoudens met een middeninkomen. 

Scheefwonen

Omdat de sociale sector er is voor mensen met lage inkomens, worden huishoudens met een middeninkomen in een gereguleerde corporatiewoning ook wel scheefwoners genoemd. Toch is het moeilijk voor hen om door te schuiven: slechts 56% van de nu scheefwonende middeninkomens zou een huurwoning op of boven de liberalisatiegrens kunnen betalen. Ook kan maar de helft van alle scheefwonende middeninkomens de markthuur van de huidige woning betalen.

Regeerakkoord

In het regeerakkoord zijn maatregelen opgenomen om het aanbod van betaalbare en toegankelijke huurwoningen voor middeninkomens te verruimen. Zo liggen er plannen om het aanbod in het vrije huursegment te stimuleren en de hypotheekrenteaftrek af te bouwen. Volgens het PBL hebben deze maatregelen echter pas op termijn effect.

De in het regeerakkoord aangekondigde stabilisatie van de maximale hypotheeklening op 100% van de waarde van de woning, bestendigt op korte termijn de mogelijkheden in de koopsector voor middeninkomens. Dit biedt echter geen oplossing voor middeninkomens die niet kunnen of willen kopen, aldus het PLB. Het Planbureau pleit voor aanvullende maatregelen die deze groepen in de tussentijd meer speelruimte op de huurwoningmarkt geven, zoals de verlenging van de verruimde toewijzingsmogelijkheden in de sociale huursector. Volgens het PLB helpt dit middeninkomens om zich ook op korte termijn al vrijer op de huurwoningmarkt te bewegen en zo niet tussen wal en schip terecht te komen. 

Bron: Planbureau voor de Leefomgeving